Predstavljanje udžbenika “HRVATSKA HERALDIČKA BAŠTINA I. – ODABRANE TEME: PRIRUČNIK ZA STUDENTE”

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo i Povijesna sekcija Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ imaju čast i zadovoljstvo pozvati Vas
 

15. svibnja 2024., srijeda

Kula nad Kamenitim vratima

u 19.00 sati

Predstavljanje udžbenika

HRVATSKA HERALDIČKA BAŠTINA I. – ODABRANE TEME: PRIRUČNIK ZA STUDENTE

iz nakladničkog niza
Katedarska knjižnica: Pomoćne povijesne znanosti, sv. 1. / Bibliotheca Cathedrae: Scientiae auxiliares historiae, vol. I.

Uredili: prof. emer. dr. h. c. Mirjana Matijević Sokol i izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović

Nakladnik: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press

Autori: prof. dr. sc. Ivo Banac+, nasl. izv. prof. dr. sc. Ivan Botica, Zmaj od Otoka na Cetini, Matea Brstilo Rešetar, prof., Zmajica of Griča VI., mr. sc. Ladislav Dobrica, Zmaj od Marulićevog trga, Vicko Fisković, prof., izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović, nasl. doc. dr. sc. Željko Heimer, Zmaj od Mesničkih vrata, nasl. izv. prof. dr. sc. Mario Jareb, Zmaj Jurjevgradski od Tribunja, prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Zmaj of Katuna, prof. emer. dr. h. c. Mirjana Matijević Sokol, Sanja Miljan, mag. hist., dr. sc. Dubravka Peić Čaldarović, Antonio Perković, mag. educ. hist., dr. sc. Jakša Raguž, dr. sc. Suzana Simon, akademik Nikša Stančić, Maja Tabak Demo, asist.

Iz recenzija:

Knjiga uređivača i priređivača Mirjane Matijević Sokol i Tomislava Galovića Hrvatska heraldička baština I. – odabrane teme historiografski je relevantan i dobro strukturiran izbor tekstova o hrvatskoj heraldičkoj baštini nastao radom niza autora. Riječ je o izboru relevantnih tema iz hrvatske heraldike od osnovnih pojmova i heraldičke prakse u srednjem vijeku i ranonovovjekovlju (doba „žive heraldike“) do ne manje zanimljivih pitanja o suvremenoj uporabi grbova te o položaju heraldike kao pomoćne povijesne discipline i heraldičke baštine u današnjem društvu. Kao dodatak na kraju knjige uvršten je i tekst „Uvod u veksilologiju“. Suvremene studije i radovi o hrvatskoj heraldici uglavnom se odnose na pojedine regije i uža područja, dok pregledi ukupne heraldičke baštine na znanstvenoj razini predstavljaju rijetkost. Riječ je o urednički vješto objedinjenom zborniku tekstova skupine autora o relevantnim temama iz hrvatske heraldike koje obuhvaćaju širi kulturnopovijesni kontekst. U tom smislu riječ je o pionirskome priručniku neophodnome u nastavi pomoćnih povijesnih znanosti, ali i u studiju baštinskih znanosti općenito.

akademik Stjepan Ćosić


Knjiga je koncipirana kao udžbenik za predavanja iz predmeta Pomoćnih povijesnih znanosti (discipline heraldike i veksilologije) i priručnik za studente zainteresirane za produbljivanje te teme. Budući da je posvećen heraldici, kod nas još nedovoljno obrađenoj pomoćnoj povijesnoj znanosti, tema je znanstveno relevantna unutar same povijesne znanosti, a zanimljiva i širem krugu znanstvenika zainteresiranih za druge znanstvene i umjetničke discipline (povijest umjetnosti, arheologija, design i sl.), kao i šire javnosti. Osim za razumijevanje hrvatske heraldičke baštine, knjiga pruža i dobar temelj za njezino smještanje i evaluaciju unutar europskog kulturnog prostora, a zasigurno će pridonijeti i boljem poznavanju hrvatske heraldike i povijesti u drugim europskim historiografijama. Knjiga ima širu društvenu relevantnost uklapajući se u suvremene trendove proučavanja društvene uloge pojedinih društvenih grupa (u ovom slučaju prvenstveno plemstva), ali i teritorijalnih jedinica koje također posjeduju svoje simbole u obliku grbova i drugog znakovlja. Uzimajući u obzir sve navedeno smatram da knjiga Hrvatska heraldička baština I. – odabrane teme predstavlja važan doprinos kako hrvatskoj tako i međunarodnoj znanstvenoj misli.

dr. sc. Damir Karbić


Izvor:


Odgovori