(Kliofest 2024) Baranja kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog skupa

Među knjigama koje će biti predstavljene na Kliofestu 2024., a o kojima još nismo obavijestili na našem portalu jer su nedavno objavljene, vrijedi izdvojiti zbornik radova „Baranja kroz povijest“. Zbornik će biti predstavljen na Kliofestu u utorak, 7. svibnja 2024. u 17 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Sudjeluju: Stanko Andrić, Darko Vitek, Dinko Župan.


Urednici: Dinko Župan i Stanko Andrić

Broj stranica: 636

Godina izdanja: 2024.


Hrvatska historiografija nije se dosad u većoj mjeri bavila baranjskim povijesnim temama i pitanjima. Ovim zbornikom želimo potaknuti sustavnije zanimanje za povijest toga tradicionalno multietničkog prostora uz Dunav i u južnoj zoni središnje Panonske nizine. Zbornik je rezultat znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem koji je održan 17. i 18. rujna 2020. u Osijeku. Povod održavanju znanstvenog skupa jest 100. obljetnica Trianonskog ugovora kojim je, u sklopu utvrđivanja granica samostalne Kraljevine Mađarske, povijesna regija i dotadašnja županija Baranja podijeljena na veći sjeverni i manji južni (jugoistočni) dio. Južni dio, smješten u kutu koji tvori sutok Drave s Dunavom, s glavnim središtima u Dardi i Pélmonostoru ili Monoštoru (od 1922. Beli Manastir), pripao je tada Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnijoj Jugoslaviji. U obnovljenom političkom okviru Jugoslavije nakon Drugoga svjetskog rata, jugoistočna Baranja postala je sastavnim dijelom Hrvatske kao jugoslavenske federalne jedinice te od tada zajedno sa Slavonijom tvori cjelinu slavonsko-baranjske makroregije na istoku Hrvatske. Skup „Baranja kroz povijest“ okupio je kompetentne izlagače iz Hrvatske, Mađarske i Srbije koji su u svojim referatima obradili raznorodne aspekte i slojeve povijesti u prvom redu hrvatskog dijela Baranje, i to ne samo u posljednjih stotinjak godina, nego u ukupnom rasponu dokumentirane povijesti od starog vijeka do najnovijeg vremena: demografske, političke, upravne, gospodarske, kulturne, crkvene i socijalne povijesti. Skup je imao interdisciplinarni karakter, što je osobito izraženo u izlaganjima koja obrađuju teme iz arheologije i muzeologije. Skup se prvotno trebao održati od 21. do 23. svibnja 2020. na Filozofskom fakultetu u Osijeku, ali je zbog nepovoljnih epidemioloških prilika odgođen za rujan 2020. godine te je bio jedini povjesničarski skup koji se održao uživo te godine. U zborniku je 26 priloga sa skupa koji obuhvaćaju povijest južne Baranje od neolitika do 21. stoljeća.


Sadržaj:


Festival povijesti – Kliofest

Utorak, 7. svibnja 2024.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

POZORNICA II.

17.00-17.45 Predstavljanje knjige Baranja kroz povijest (zbornik radova znanstvenog skupa), Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Hrvatski institut za povijest, Slavonski Brod

Sudjeluju: Stanko Andrić, Darko Vitek, Dinko Župan


https://www.kliofest.hr/


Odgovori