Poziv za prijavu na znanstveni skup: 150 godina nastave i istraživanja povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Kada je 5. siječnja 1874. zakonsku osnovu „ob ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu“ sankcionirao car i kralj Franjo Josip I., a 13. siječnja ban Ivan Mažuranić u Hrvatskom saboru proglasio prihvaćanje tog zakona, uspostavljeno je moderno Sveučilište u Zagrebu. Bio je to vrhunac višestoljetnih nastojanja da se organizira takva ustanova na hrvatskome prostoru. Time započinje i povijest visokoškolske nastave povijesti. Prvim kraljevskim javnim redovitim profesorom hrvatske povijesti imenovan je 27. travnja 1874. Matija Mesić (1826 – 1878), koji je ujedno bio i prvi rektor. Do danas je preko stotinu nastavnika u raznim statusima i zvanjima obrazovalo niz generacija povjesničara. Istovremeno je u sklopu Filozofsko-historijskog odjela, kasnije Historijskog seminara i konačno, od 1961. godine, Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta djelovao čitav niz istaknutih stručnjaka koji su povijesnu znanost svojim predavanjima, radovima i idejama konstantno mijenjali. Odsjek je u stoljeće i pol dugoj povijesti bio i ostao čvorišno mjesto hrvatske historiografije, kao i važna točka povezivanja sa suvremenim trendovima europske i svjetske historiografije.

Povodom proslave 150 godina nastave i istraživanja povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pozivamo sve zainteresirane na prijavu izlaganja na znanstvenom skupu, koji će se održati 28. i 29. studenog 2024. godine.

Povodom proslave planiran je i poseban broj Radova Zavoda za hrvatsku povijest koji će biti posvećen ovoj temi, a izlazak je planiran za kraj 2024. Stoga pozivamo sve zainteresirane da objedinjenu prijavu za sudjelovanje na skupu i prilog u časopisu dostave na e-mail adrese: dagicic@ffzg.hr i fsimetin@m.ffzg.hr

Radni jezici skupa bit će hrvatski i engleski. Prilozi za časopis, maksimalnog opsega (s bilješkama) mogu biti do 50.000 slovnih mjesta s razmacima (Times New Roman/12).

Važni datumi:

• Prijava naslova i sažetka izlaganja: 15. travnja 2024.

Obavijest o prihvaćanju izlaganja prijavitelji će dobiti do kraja travnja. Uz obavijest o prihvaćanju izlaganja, autori će dobiti i upute za način pisanja rada za časopis.

• Predaja cjelokupnog teksta izlaganja, odnosno članka za Radove ZHP: 31. listopada 2024.

Teme koje bi se u zborniku posebno trebale razmatrati su, primjerice:

 • Odsjek za povijest iz perspektive intelektualne povijesti i povijesti znanosti
 • valorizacija pojedinačnih doprinosa istaknutih ili manje poznatih djelatnika Odsjeka za povijest
 • prilozi i nova istraživanja biografijâ djelatnika Odsjeka za povijest
 • prilozi za novu institucionalnu povijest Odsjeka za povijest i Zavoda za hrvatsku povijest
 • prilozi za povijest sastavnica Odsjeka (katedre, seminari, Institut odnosno Zavod za hrvatsku povijest, knjižnica itd.)
 • analiza doprinosa pojedinaca ili skupina povjesničara hrvatskoj, europskoj ili svjetskoj historiografiji
 • specifičnosti nastave povijesti na Odsjeku za povijest kroz njegovu prošlost
 • valorizacija javnih nastupa odnosno javnog društvenog djelovanja pojedinaca ili skupina djelatnika Odsjeka
 • prilozi intelektualnoj povijesti časopisâ povezanih uz pojedince s Odsjeka ili sam Odsjek
 • povijest studentskog života, udruga, društava, projekata i časopisa
 • prilozi za usmenu povijest Odsjeka.

U Zagrebu, 1. veljače 2024.


U ime pripremnog odbora:

prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, pročelnica Odsjeka za povijest

prof. dr. sc. Damir Agičić

doc. dr. sc. Filip Šimetin ŠegvićOdgovori