Temat „Istorijska misao u 21. veku – između fragmentacije i velikih pripovesti“

U časopisu „Kultura“ (br. 180 / 2023) objavljen je temat „Istorijska misao u 21. veku – između fragmentacije i velikih pripovesti“ koji je uredio Michael Antolović. Temat sadrži radove Zrinke Blažević o metamodernizmu, Petra S. Ćurčića o svjetskoj i globalnoj historiji, Vukašina Marića o historiji međunarodnih odnosa, Michaela Antolovića o historiji ideja i intelektualnoj historiji, Branimira Jankovića o javnoj i primijenjenoj povijesti i Vukašina Zorića o historiji sjećanja i pamćenja.


Kultura (br. 180 / 2023)


Istorijska misao u 21. veku – između fragmentacije i velikih pripovesti


Mihael Antolović

UVODNA REČ


Zrinka Blažević

SUSPENZIJA NEVJERICE – HISTORIJSKA ZNANOST PRED IZAZOVIMA METAMODERNIZMA


Petar S. Ćurčić

SVETSKA I GLOBALNA ISTORIJA


Vukašin Marić

OD PRISLUŠKIVANJA ČINOVNIKA DO ISTRAŽIVANJA MEĐUNARODNOG DRUŠTVA – RAZVOJNI TOKOVI ISTORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA


Mihael Antolović

ISTORIJA IDEJA I INTELEKTUALNA ISTORIJA – IZMEĐU MARGINALIZACIJE I INOVATIVNOG TRANSDISCIPLINARNOG POLJA


Branimir Janković

JAVNA I PRIMIJENJENA POVIJEST


Vukašin Zorić

RASPRAVLJANJA SA MNEMOSINOM


Opširnije:


Odgovori