Umro dr. sc. Ante Gulin, upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti HAZU u miru

Dr. sc. Ante Gulin, upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u miru, preminuo je 21. prosinca 2023. u Zagrebu u 80. godini.

Rođen je 6. studenog 1944. u Innsbrucku u Austriji. Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu, a 1971. diplomirao je studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon završetka studija kratko je radio u Arhivu grada Zagreba (danas Državni arhiv u Zagrebu) kao arhivist, 1973. prelazi na Historijski institut JAZU (danas Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu), u kojem će ostati do umirovljenja i u kojem će ostvariti čitav svoj znanstveni radni vijek. Magistrirao je 1977. na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu s temom Srednjovjekovni pečati zagrebačkog kaptola i zagrebačkih biskupa, a na istom je fakultetu i doktorirao 1985. s disertacijom pod naslovom Srednjovjekovna crkvena sfragistika u Hrvatskoj.

Od 1995. do umirovljenja 2011. bio je upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu te uspješno rukovodio razvojem Odsjeka u jednu od vodećih povijesnih znanstvenih institucija u Hrvatskoj, kao i razvijanjem njegove međunarodne djelatnosti, pri čemu treba posebice istaknuti njegovu ulogu u pokretanju i rukovođenju zajedničkog hrvatsko-bugarskog istraživačkog projekta koji se i danas uspješno odvija. Kao upravitelj Odsjeka rukovodio je i njegovom uspješnom izdavačkom djelatnošću (časopis Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, serije Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, Akademijine serije Monumenta historiam Slavorum Meridionalium spectantia i Starine HAZU te različitih povremenih izdanja priređenih u Odsjeku).

Kao znanstvenik posebice se bavio hrvatskom kulturnom poviješću u srednjom vijeku, naročito pomoćnim povijesnim znanostima sfragistikom i heraldikom te poviješću srednjovjekovnih kaptola kao ustanova javne vjere na čitavom prostoru hrvatskih zemalja od Istre do Dubrovnika i Slavonije, o kojima je objavio preko trideset radova i više monografija. Sfragistiku je predavao i na nekoliko poslijediplomskih studija, a bio je i član Povjerenstva Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave u postupku odobravanja grba i zastave jedinica lokalne samouprave.

Nakon umirovljenja 2011. nastavio se aktivno baviti znanošću te i dalje surađivao s Odsjekom za povijesne znanosti na provedbi i formuliranju različitih zadataka i aktivnosti. Akademija mu je 2011. dodijelila i status zaslužnog znanstvenika.


Izvor:


Odgovori