Predavanje Ruaidhrija Dowlinga (Veleposlanika Republike Irske u Hrvatskoj): Ireland and the EU – 50 years of membership

U utorak 21. studenog 2023. u 13 sati u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu Nj. E. g. Ruaidhri Dowling, veleposlanik Irske, održat će predavanje na engleskom jeziku „Irska i EU- 50 godina članstva“ (eng. Ireland and the EU – 50 years of membership).

Irska je postala neovisna država 1922. Uvijek je vjerovala u važnost međunarodnih odnosa i nastojala ostvariti doprinos na međunarodnoj pozornici, postavši članicom Lige naroda 1923., Vijeća Europe 1949. i Ujedinjenih naroda 1955. Još 1. siječnja 1973. pristupila je Europskoj uniji što ju je trajno oblikovalo više nego bilo koje drugo članstvo u međunarodnim asocijacijama. Ovo predavanje govorit će o Irskoj sada, o tome kako ju je oblikovala njezina prošlost i kako gleda na budućnost.


Izvor:


Odgovori