Predstavljanje digitalnog izdanja Jadranskog zbornika i 12. sveska Histrije u Puli

U srijedu, 22. studenoga 2023., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani HGK – Županijske komore Pula (Carrarina 5, Pula) održat će se predstavljanje digitalnog izdanja Jadranskog zbornika te 12. sveska Histrije, časopisa Istarskog povijesnog društva-Societa’ Storica Istriana. Digitalno izdanje Jadranskog zbornika predstavit će mr. sc. Kristina Džin i Željko Cetina, prof., voditelj projekta, dok će godišnjak predstaviti dr. sc. Maurizio Levak, glavni urednik. Organizator predstavljanja je Istarsko povijesno društvo.

Projekt digitalizacije historiografske literature osmišljen je u okviru Istarskog povijesnog društva s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji izlaze na istarskom području ili se bave Istrom, kako bi se pomoću digitalnih preslika omogućio otvoreni pristup građi na internetu te ujedno zaštitili izvornici. Također, njime se želi potaknuti stvaranje novoga digitalnoga sadržaja, unaprijediti mogućnost njegove konzultacije i pretraživanja te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe. Jadranski zbornik, periodička publikacija s prilozima za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskoga primorja i Gorskoga kotara utemeljena je 1956. djelovanjem Društva za povijest i kulturna pitanja Istre u Puli i Podružnice Povijesnoga društva Hrvatske u Rijeci. Ukupno je, zaključno s 1997., objavljeno 17 svezaka, a svi su od sada dostupni na poveznici https://ipd-ssi.hr/projekti/digitalizacija/digitalizacija-literature/jadranski-zbornik/ Projekt digitalizacije financiran je sredstvima Grada Pule i Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije.

Histria, časopis Istarskog povijesnog društva izlazi kao jednosveščani godišnjak. Objavljuje znanstvene i stručne priloge te osvrte i prikaze iz povijesti i povijesti srodnih humanističkih i društvenih znanosti i disciplina, vezane za Istru. Svi dosadašnji svesci mogu se konzultirati na mrežnoj stranici histria.com.hr.

Pozivnica – Invito


Izvor:


Odgovori