[Predavanje] Klaus Bachmann – Međunarodna pravda u kontekstu rata u Ukrajini

Datum: 22. Novembar 2023

Vreme: 12:00 – 15:00

Lokacija: IFDT, Kraljice Natalije 45, Beograd


Međunarodna pravda je predmet brojnih kontroverzi, kako pojmovnih, tako i proceduralnih. Rat u Ukrajini je dodatno naglasio kako samo ove kontroverze, tako i pojedinje njihove nijanse. Priroda rata, učesnici u njemu i interesi koji su uključeni predstavljaju predmet rastućeg akademskog interesovanja dok se odvija i sam rat. Ruski predsednik, Vladimir Putin, optužen je za ratne zločine u vezzi sa premeštanjem ukrajinske dece u Rusiju na samom početku konflikta, što je dodatno zaoštrilo geopolitičku konfrontaciju koja je povezana sa kompliktom i istovremeno iskomplikovalo bilo kakve dalje diplomatske pregovore sa Rusijom. Rat postavlja i pitanja u vezi sa ulogom i efikasnošću stalnog Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu i njegovom sposobnošću da „uči“, odnosno izvodi korisne zaključke, i iskustava dva prethodna, ad hoc tribunala za ratne zločine, naime onog za bivšu Jugoslaviju i onog za Ruandu. Klaus Bachmann je jedan od vodećih stručnjaka za tranzicionu pravdu i ratne zločine, kao i za politiku, istoriju i bezbednost Ukrajine. U ovom predavanju on će ponuditi svoju interpretaciju potencijala i moguće primene principa međunarodne krivične pravde u konfliktu u Ukrajini.

Klaus Bachmann je profesor društvenih nauka na SWPS Univerzitetu društvenih i humanističkih nauka u Varšavi. Prethodno je bio director Centra za nemačke i evropske studije, kao  ii professor političkih nauka na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Vroclavu. Njegova istraživačka interesovanja leže u oblastima tranzicione pravde, međunarodnog krivičnog prava i moderne istorije Evrope, uključujući kolonijalizam u Africi. Bachmann je koautor prve obuhvatne analize funkcionisanja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Neke od njegovih skorijih publikacija su When Justice Meets Politics. Independence and Autonomy of ad hoc international criminal tribunals (2014), koji je napisao koautorski sa P. Lambertz i T. Sparrow-Botero, The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice? (2015), koji je napisao sa A. Fatićem i The Puzzle of Transitional Justice in Ukraine (2017), u kome je koautor sa I. Lyubashenkom.


Izvor:


Odgovori