Šime Demo, “Uvod u latinsku makaronsku književnost”

Iz tiska je u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade izišla 2023. knjiga Uvod u latinsku makaronsku književnost prof. dr. sc. Šime Deme, klasičnoga filologa s Fakulteta hrvatskih studija. Makaronska književnost osobita je vrsta novovjekovne latinske književnosti, u kojoj se latinski na šaljiv način miješa s narodnim jezicima. Ova je knjiga prvi cjelovit pregled latinske makaronske tradicije uopće.

Riječima recenzenta prof. dr. sc. Vlade Rezara, djelo “donosi sustavan prikaz nastanka i razvoja latinske makaronske književnosti i njezinih obilježja od najranijih početaka do modernog doba. Riječ je pritom o makaronskoj književnosti sensu stricto, odnosno pjesništvu koje podrazumijeva kombinaciju latinskog i kojeg drugog jezičnog idioma, rubnom, ali nezaobilaznom književnom fenomenu u povijesti novolatinskog pjesništva, koji je dosad bio proučavan unutar okvira pojedinih europskih nacionalnih filologija, no bez sintetskih pregleda kakvi postoje za konvencionalno europsko novolatinsko pjesništvo. S obzirom na vremenski i geografski obuhvat ovdje obrađenog makaronskog materijala, odnosno njegov karakter sintetskog pregleda, ova je monografija bez presedana ne samo u hrvatskoj, nego i u međunarodnoj književnopovijesnoj znanstvenoj literaturi.”


Dodatne obavijesti: 

https://www.hsn.hr/product/1596/uvod-u-latinsku-makaronsku-knjizevnost


Odgovori