Kako nas vide drugi – sociolog Todor Kuljić o zadatku povijesne znanosti u predstavljanju višeslojne prošlosti

„Zadatak istorijske nauke je da upozori na iskrivljavanja u javnoj istorijskoj svesti i ovim pojavama suprotstavi višeslojnu prošlost.“

Todor Kuljić, Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti, Beograd 2006, str. 47-48.


Odgovori