Polemika o uzrocima rusko-ukrajinskog rata

Na portalu Heretica objavljeni su tekstovi filozofa Nevena Sesardića i povjesničara Stipe Kljaića o uzrocima rusko-ukrajinskog rata, pri čemu Kljaićev tekst predstavlja odgovor na Sesardićev.
Odgovori