Poziv za prijavu učešća na naučnom skupu „Film i književnost 2.0“

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće na drugom po redu naučnom skupu na temu odnosa filmske i književne umetnosti, u organizaciji Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, koji će se održati od 27. do 29. novembra 2023. godine u prostorijama Instituta u Kralja Milana 2 u Beogradu. Nakon uspešno održanog prethodnog skupa pod nazivom „Film i književnost“ (Beograd, 29–30. novembar 2018), kao i međunarodnog naučnog zbornika radova Film i književnost (2020), koji su uredili dr Marija Grujić i dr Kristijan Olah, objavljenog u izdanju Instituta za književnost i umetnost, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite i uzmete učešća na sledećem skupu na kome će se raspravljati o uzajamnim vezama filma i književnosti, imajući u vidu da su te veze od ključnog značaja za razumevanje savremenih osnova književne, jezičke, vizuelne i muzičke kulture, odnosno kulture ekrana, kao i virtuelne kulture.

Najavljeni naučni skup pod nazivom „Film i književnost 2.0: Književno i filmsko – u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kulture“, baštiniće teme, koncepte, diskusije i zaključke sa prethodno održanog skupa, na kome je bilo izloženo skoro četrdeset radova sa širokim dijapazonom tema, u kojima se odnos filma i književnosti razmatrao iz perspektive najrazličitijih naučnih i kulturnih polja, kao što su istoriografija, antropologija, etnologija, sociologija, filozofija, istorija umetnosti, religiologija, naratologija, lingvistika, filmska teorija, rodne teorije, feminističke studije, kvir studije, i mnoge druge. Na prethodnom skupu, kao i u istoimenom zborniku, izložene su analize i istraživanja iz oblasti odnosa filma i književnosti iz raznovrsnih domena: u drevnim tradicijama, u epskom stvaralaštvu, u sukobu modernog i tradicionalnog, u avangardnom stvaralaštvu, u evropskim i vanevropskim kulturnim tradicijama, u holivudskoj kinematografiji, u filmskim adaptacijama književnih dela i obrnuto, u multidisciplinarnim stvaralačkim opusima velikih umetnica i umetnika, u dokumentarnim filmovima, pozorišnoj i radijskoj umetnosti, komičkoj i melodramatskoj tradiciji i mnogim drugim umetničkim i istraživačkim izrazima.

Prevashodni razlog održavanja narednog skupa na koji Vas pozivamo je da se, zadržavajući širinu, multidisciplinarnost, istorijsku i geografsku polifoniju tema i pristupa iz dosadašnje platforme rada, proširi konceptualni okvir razumevanja razvoja, doprinosa i značaja uzajamnih veza filmske i književne umetnosti na njihovo proučavanje u oblasti širih horizonata kulturnih tvorevina, kako u istorijskoj perspektivi, tako i u sadašnjem vremenu i aktuelnom okruženju, ali i u projekcijama i planiranju budućih stilova života. Stoga ćemo ovom prilikom pozvati istraživače, predavače, intelektualne i kulturne delatnike da nam predlože teme svojih radova i istraživanja iz najšireg raspona kako tradicionalnog, tako i najsavremenijeg razumevanja životnih stilova i produkata kulture, tehnologije, nauke, stvaralaštva, dizajna, pisane reči, internetske i ekranske kulture, različitih doživljaja realnosti i domena komunikacije. Jedna od osnovnih tendencija ovog naučnog okupljanja jeste da se uspostavi i osnaži konceptualno razumevanje kvaliteta „filmičnosti“ i „literarnosti“ i njihovih uzajamnih veza i saodnosa kao konstitutivnih za stvaranje i razumevanje sadržajnog i umetničkog razvoja mnogih savremenih žanrova iz raznorodnih medijskih domena. Tako ćemo poželeti dobrodošlicu radovima koji bi pokrenuli različite vidove diskusije i promišljanja na teme, kao što su, primera radi, sledeće:

 • otkrivanje novih uglova posmatranja istorijskih veza filmskog i književnog stvaralaštva, od postanka filmske umetnosti, i načina na koji je filmska umetnost/industrija prevodila literarni izraz u druge medije, kao i puteva kojima je literatura ostvarivala komunikaciju sa medijem filma;
 • uspostavljanje novih interpretativnih okvira za razumevanje geneze kreiranja i proučavanja filmskih i književnih lajtmotiva, u različitim istorijskim i geografskim kontekstima;
 • novi teorijski okviri za unapređivanje literarne analize na osnovu razumevanja semantičkih slojeva filmske i drugih vidova umetnosti;
 • odnosi koncepata, motiva i ko-relacija prosvetiteljstva, romantizma, realizma, modernizma, avangarde, egzistencijalizma, feminizma, neo-avangarde, psihoanalize, postmodernizma, dekonstrukcije, i drugih tradicija teorijske misli, prožetih sa istorijom mnogostrukih društvenih pokreta i pravaca, na međusobno povezanim primerima filma i književnosti;
 • nove teorijske aparature i metode za proučavanja filmskih i književnih adaptacija, preplitanja filmske i književne fikcije, uklanjanja granica između žanrova i medija;
 • razvoj inovativnih pristupa teorijskom razumevanju odnosa filma kao umetničke vrste i različitih književnih rodova; razvoj teorijskih i metodoloških pristupa komparativnog izučavanja teorije filma kao žanra, i žanrovskih karakteristika romana, pripovetke, drame, lirske i epske pesme;
 • uticaj filmske i književne umetnosti na razvoj žanrova naučne fantastike;
 • prisustvo odnosa filma i književnosti u naučno-dokumentarističkoj materijalnoj kulturi: muzeološkim artefaktima, naučno-istraživačkom i obrazovnom diskursu, antropološkom i filozofskom dokumentarnom filmu, i slično;
 • povezanost filma i književnosti sa različitim muzičkim izrazima, od klasičnih muzičkih žanrova do popularne muzike;
 • uticaj kvaliteta filmičnosti i literarnosti na razvoj novih tehnologija i novih audio-vizuelnih medija poput TV i veb-serija, društvenih mreža, video-igara, stripa, animiranih video radova, štampanih i raznovrsnih kratkih vizuelnih i literarnih formi i drugog;
 • istraživanje mogućih pravaca uspostavljanja korelacija filma i književnosti sa perspektivama veštačke inteligencije, očekivanja, mogućnosti i ograničenja.

Zamolili bismo Vas da nam do 25. septembra 2023. godine dostavite prijavu teme i apstrakt dužine do 250 reči u word formatu, kao i kratku biografiju. O rezultatima selekcije predloga radova za izlaganje bićete obavešteni do 30. septembra 2023. godine. Prijave teme, apstrakte i kratke biografije možete poslati na elektronsku adresu: film.knjizevnost2@gmail.com

Radove je moguće izlagati na srpskom, engleskom i svim južnoslovenskim jezicima.
Predviđeno je da učesnici izlažu referate uživo, a u slučaju nemogućnosti fizičkog prisustva biće omogućeno onlajn učešće preko zum aplikacije, o čemu je potrebno obavestiti organizatore trideset dana pre održavanja skupa.
Rok za dostavljanje radova za objavljivanje u naučnoj publikaciji, koji će proći selekciju uredništva i recenzenata, jeste 15. april 2024. godine.

Urednici skupa:
dr Marija Grujić
dr Kristijan Olah


Preuzmite poziv:

http://www.ikum.org.rs/lat/news.php?id=354


Odgovori