Sofija Mandić, „U krugu negacije. Godine parlamentarnog (ne)suočavanja s lošom prošlošću – slučaj Srbija“

Knjiga “U krugu negacije” jeste hronološko i tematsko predstavljanje diskusija o nedavnoj ratnoj prošlosti Srbije u Narodnoj skupštini. Diskusije obuhvataju period od 1997. do 2020, kada se navršilo 25 godina od zaključenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (tzv. Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995). Tematski, diskusije se odnose na oružane i ratne sukobe koji su se dogodili na teritoriji i tokom raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije te Savezne Republike Jugoslavije, a o kojima se diskutovalo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i posle nestanka te dve države.

O autorki:

Sofija Mandić je rođena 1986. u Novom Sadu. Diplomirana je pravnica, posrednica u mirnom rešavanju sporova i aktivistkinja za ljudska prava. Radi u Centru za pravosudna istraživanja (CEPRIS), a prethodno je bila angažovana u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i Nacionalnom demokratskom institutu. Autorka, koautorka i urednica je brojnih analiza o vladavini prava, stanju ljudskih prava u Srbiji i njihovoj perspektivi.


godina: 2023

broj strana: 276


Izvor:

https://www.fabrikaknjiga.co.rs/u-krugu-negacije-godine-parlamentarnog-nesuocavanja-s-losom-prosloscu-slucaj-srbija/


Opširnije:

https://pescanik.net/dve-deklaracije/


Odgovori