28. obljetnica akcije „Oluja“: Priopćenja SNV-a, Documente, Fonda za humanitarno pravo, Inicijative mladih za ljudska prava i drugih udruga

28. godišnjica “Oluje” – sjećanje na sve žrtve rata!


Priopćenje – VRA Oluja – 28 godina poslije


Žrtvama “Oluje” je potrebna institucionalna podrška, ne politička zloupotreba


Komemoracija u Prijedoru – zloupotreba žrtava

https://www.yihr.rs/bhs/komemoracija-u-prijedoru-zloupotreba-zrtava/


Govor Inicijative mladih za ljudska prava u Doljanima 3. kolovoza 2023.

https://www.yihr.hr/hr/govor-inicijative-mladih-za-ljudska-prava-u-doljanima-3-kolovoza-2022


Zločini u Oluji odgovornost su sviju nas

https://h-alter.org/vijesti/udruge-isticu-zlocini-u-oluji-odgovornost-su-sviju-nas/


Odgovori