History Fest 2023.

History fest, jedan od najznačajnijih skupova historičara jugoistočne Evrope, počinje 6. juna 2023. u Sarajevu otvaranjem izložbe o sudbini spomenika NOB-a i socijalističke revolucije na prostoru bivše Jugoslavije te panel diskusijom o Bošnjačkom saboru održanom 1993. godine.

Tokom trajanje festivala bit će organizirano niz okruglih stolova i panel diskusija na kojima će se razgovarati o tome šta je značila jugoslavenska federacija uspostavljena na AVNOJ-u 1943, šta su za pobjedu antifašističkog pokreta u Drugom svjetskom ratu značile velike bitke u BiH 1943. (bitka na Neretvi i bitka na Sutjesci), kako pisati udžbenika historije, a jedan panel će biti posvećen značaju koji je u naučnom i društvenom životu imala Latinka Perović.

Osim toga, bit će organizirano i niz predavanja o kraju osmanske vladavine u Bosni, o Titu, o partizanima, a jedna poseban panel je naslovljen „Evlija Čelebija u Hercegovini“ u kojem će se razgovarati o slici koju je o Hercegovini ostavio znameniti osmanski putopisac Evlija Čelebi.

Sastavni dio ovogodišnjeg History festa su i doktorska radionica te promocije niza knjiga izdavača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

U radu ovogodišnjeg History festa učestvuju Dubravka Stojanović, Ivo Goldstein, Hannes Grandits, Sonja Biserko, Tvrtko Jakovina, Hrvoje Klasić, Milivoj Bešlin, Xavier Bougarel, Dragan Markovina, Husnija Kamberović i niz drugih historičara.

Događaji u okviru History Festa će se održavati u Sarajevu, Konjicu (Titov tunel) i Jablanici (Muzej Bitke za ranjenike na Neretvi).

Cjelovit program dostupan je na internet stranici festivala, kao i ovdje.Preuzeto s portala Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=1788


Odgovori