Znanstveni skup “Tadija Smičiklas (1843. – 1914.) i njegovo doba”

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima i Povijesno društvo Križevci organiziraju znanstveni skup “Tadija Smičiklas (1843. – 1914.) i njegovo doba”, koji će se održati u petak, 26. svibnja u dvorani Pučkog otvorenog učilišta na Trgu sv. Florijana u Križevcima (u sklopu knjižnice) s početkom u 9.00 sati.

Znanstveni skup svečano će otvoriti mons. Milan Stipić, vladika Križevačke grkokatoličke eparhije.

Na znanstvenom skupu sudjelovat će preko 20 izlagača. Donosimo detaljan protokol.


8.30 – 9.00 okupljanje u dvorani POU Križevci

9.00 – 9.20 otvaranje skupa i pozdravni govor

dr. sc. Ivan Peklić, upravitelj Zavoda HAZU Križevci

dr. sc. Dejan Pernjak, predsjednik Povijesnog društva Križevci

akademik Franjo Tomić, voditelj Zavoda HAZU Križevci

Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam

mons. Milan Stipić, vladika Križevačke grkokatoličke eparhije


9.20 – 9.40

Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, “Smičiklasov kodeks”


9.40 – 10.00

izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović; doc. dr. sc. Filip Šimetin Šegvić, Tadija Smičiklas: autor prve sinteze hrvatske povijesti


10.00 – 10.20

prof. dr. sc. Zlata Živaković-Kerže, znanstvena savjetnica u miru, izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava, doc. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo, Tadija Smičiklas i osječko razdoblje djelovanja (Suvremenici i profesori na osječkoj gimnaziji)


10.20 – 10.40

izv. prof. dr. sc. Davor Balić, Filozofske teme u opusu Tadije Smičiklasa


10.40 – 11.00  pauza


11.00 – 11.20

dr. sc. Silvija Pisk, viši znanstveni suradnik, Ostavština Tade Smičiklasa Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu


11.20 – 11.40

doc. dr.sc. Velimir Veselinović, Profesor Tadija Smičiklas – prvi počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu


11.40 – 12.00

Maja Tabak Demo mag. educ. hist. et lat., Smičiklasov rad na kodeksu Liber privilegiorum episcopatus Zagrabiensis


12.00 – 12.20

dr.sc. Ivan Peklić, Djelovanje Tadije Smičiklasa u JAZU(HAZU)


12.20-13.40 organizirani ručak i posjet križevačkoj zvjezdarnici za izlagače na skupu


13.40 – 14.00

Dr. habil. PhD izv. prof. Ladislav (László) Heka, “Borbe” između zastupnika Tadije Smičiklasa i hrvatskoga bana Karla Khuen-Hédervárya kroz prizmu njihovih saborskih izlaganja


14.00 – 14.20

mr. sc. Jelena Borošak -Marijanović,  Doprinos Tadije Smičiklasa istraživanju i proučavanju hrvatske kulturne baštine


14.20 – 14.40

dr. sc. Maja Polić, znanstvena suradnica, Petar Miletić, mag. educ. pov. i hrv. jez. i knjiž., Tadija Smičiklas kao professor nekadašnje hrvatske gimnazije u Rijeci


14.40 – 15.00

Dr. sc. Maja Polić, znanstvena suradnica, Matea Plišić, studentica Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Tadija Smičiklas u Korespondenciji Rački-Strossmayer


15.00 – 15.10 – pauza


15.10 – 15.30

Dr. sc. Domagoj Sremić, Osobitosti analitičko-interpretativnog diskursa Smičiklasove ‘’Poviesti Hrvatske’’ iz 1879. godine


15.30 – 15.50

dr. sc. Vlatko Smiljanić, Tadija Smičiklas o ranonovojekovnoj Slavoniji


15.50. – 16.10

dr. sc. Dejan Pernjak, Matej Bunta, mag.hist., Tadija Smičiklas kroz tisak 19. i 20. stoljeća 1914.


16.10 – 16.30

Želimir Prša, mag. educ. geog. et hist., Društvene i crkvene prilike u Žumberku od 1881. do 1914.


16.30 – 17.00 rasprava i zatvaranje skupa


Izvor:


Odgovori