[Predavanje] Dimitrije Birač – Koncept socijalizma u sovjetskom i jugoslavenskom udžbeniku političke ekonomije (FMK / YugoLab / CriticLab)

Maj 23 – 18:00 CET – IFDT/online


Predavanje se bavi analizom koncepta socijalizma u jugoslavenskom i sovjetskom udžbeniku političke ekonomije. Koncept socijalizam bit će izložen u odnosu na klasičnu marksističku teoriju i u odnosu na navedene udžbenike. Najpoznatija je definicija socijalizma kao prijelaznog razdoblja između kapitalizma i komunizma. Predavanje će pokazati zbog čega ova definicija nije dovoljno precizna i u kojem smislu uzrokuje određene nesporazume. Rasprava o socijalizmu kao sistemu koji, bi prema Marxu, trebao neposredno slijediti nakon ukidanja kapitalizma i socijalističke revolucije, dobila je zamah upravo u postrevolucionarnom periodu ruskog marksizma. Prvotni napori rane sovjetske vlasti bili su usmjereni na ukazivanje da je socijalizam nemoguće ostvariti u jednoj zemlji, da je na djelu izgradnja tek preduvjeta za socijalističku izgradnju i da je dugoročna perspektiva u širenju revolucije na Zapad. Konsolidacijom birokratske vlasti krajem 1920-ih revidirani su ovi napori i ova perspektiva u korist ideje o izgradnji socijalizma u jednoj zemlji. Mutatis mutandis, u pravcu ove ideje i opravdanja tog procesa u akademskim krugovima, djelovale su i jugoslavenske vlasti. Tri desetljeća nakon propasti sovjetske i jugoslavenske države kao i njihove teorijske produkcije, nužno je prionuti analizi tzv. socijalističkog sistema da bi se ukazalo na neispravnosti, da bi se mogle analizirati one idejne tendencije koje su sovjetski i jugoslavenski politički sistem, svaki na svoj način i iz svojih interesa, suzbijali. Analiza koncepta socijalizma korak je u tom smjeru.


Izvor:


Odgovori