Zimski semestar CKPIS-a: Predavanje Ane Petrov „K anostalgičnoj sociologiji (jugo)nostalgije“

Treća gošća Zimskog semestra CKPIS-a je muzikologinja i sociologinja Ana Petrov s Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Predavanje pod naslovom K anostalgičnoj sociologiji (jugo)nostalgije održat će u četvrtak, 19. siječnja 2023., u 17.00 sati u virtualnoj dvorani https://ovh.unipu.hr/b/lad-fcf-rpe-ydv.

U predavanju će se baviti konceptima nostalgije i jugonostalgije iz različitih povijesnih i teorijskih perspektiva tvrdeći da se jugonostalgija može sagledati kao jedna od brojnih povijesnih manifestacija mnogo šireg koncepta. Ukazat će na različita značenja koncepta nostalgije, posebno u sociološkim diskursima; analizirat će transformacije toga koncepta u 20. i 21. stoljeću pokazujući kako je nostalgija postala sredstvo u potrošačkim društvima; ilustrirat će značenja koncepta na primjeru jugonostalgije tvrdeći da je ovaj vid nostalgije također postao proizvod u suvremenim postjugoslavenskim društvima; konačno, zaključit će s određenim prijedlozima za preosmišljavanje teorijskih pristupa konceptima nostalgije i jugonostalgije.

Ana Petrov, muzikologinja i sociologinja, izvanredna je profesorica na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Objavila je nekoliko knjiga, uključujući studiju o recepciji jugoslavenske popularne glazbe nakon raspada Jugoslavije (Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije. Koncerti kao mesta sećanja, 2016) i studiju o teorijama nostalgije (Sociologije nostalgija, 2021).


Izvor:

https://www.unipu.hr/ckpis/obavijesti?@=2fd5p#news_107528

https://www.facebook.com/ckpis.unipu.hr/


Odgovori