Poziv za dostavljanje radova za Montenegrin Journal for Social Sciences (2-2022)

Časopis Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) objavljuje poziv autorima za dostavljanje članaka za broj: Volume 6. 2022. Issues 2.

Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) je naučni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, odnosno, Istorije, Geopolitike, Političkih nauka, Sociologije, Prava, Ekonomije, Demografije i drugih multidisciplinarnih područja. MJSS podržava istraživanja i proučavanja istorijskih i političkih procesa, međunarodnih odnosa, političke ekonomije, geopolitičkih i geostrateških osobenosti Jugoistočne Evrope.

Više detalja o ciljevima i djelovanju časopisa možete pronaći na linku: http://www.mjss.ac.me/index.php/srp/aims-and-scope

Časopis Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) indeksiran je u više naučnih baza, između ostalih u bazama: – CEOL-Central and Eastern European Online, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Scientific Indexing Services (SIS), ISRA-Journal impact factor, Electronic Journals Library, ROAD, General Impact Factor, OAJI – Open Academic Journals Index

 – http://www.mjss.ac.me/index.php/srp/abstracting-indexing

Svi radovi dostavljeni Redakciji, biće predmet dvostruke recenzije. Nakon rezenziranja, članak može biti odbijen, poslat autoru na reviziju ili prihvaćen za objavljivanje. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku i jezicima bivših jugoslovenskih republika, uz napomenu da će prednost imati radovi dostavljeni na  engleskm jeziku. Detalje o načinu i uslovima pripreme članka, uz uputstva autorima, možete pronaći na linku: http://www.mjss.ac.me/index.php/srp/instrukcije-za-autore

Radove  slati na adresu mjss@ucg.ac.me, najkasnije do 1. oktobra 2022. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu: www.mjss.ac.me 


Izvor:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1275/objava/146355-poziv-za-dostavljanje-radova-za-montenegrin-journal-for-social-sciences


Odgovori