Valentina Šoštarić – Javno očitovanje povodom objave osvrta Ivana Majnarića

Javno očitovanje povodom objave osvrta izv. prof. dr. sc. Ivana Majnarića

Povodom objave teksta izv. prof. dr. sc. Ivana Majnarića dana 4. srpnja 2022. godine na web-portalu historiografija.hr, posvećenog prikazu moga priopćenja na simpoziju Kralj Zvonimir 12. lipnja 2022. godine u Kninu, upućujem ispriku izv. prof. dr. sc. Ivanu Majnariću jer sam parafrazirajući i referirajući se na njega kao autora javno iznijela dijelove njegovog izvornog znanstvenog članka koji tada nije bio objavljen. U njega sam imala povlašten uvid kao recenzentica zbornika radova Zadarski mir – prekretnica anžuvinskog doba, za kojega sam držala da je u trenutku održavanja simpozija u Kninu već tiskan, i time nesvjesno i nenamjerno otkrila dijelove sadržaja neobjavljenog članka zbog čega žalim.

Međutim, držim neprimjerenim dijelove osvrta kojima je izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić narušio moj znanstveni ugled i obezvrijedio dosadašnji rad, posebice imajući u vidu činjenicu da je potpisao moje napredovanje i izbor u zvanje izvanrednog profesora 2021. godine.

Izv. prof. dr. sc. Valentina Šoštarić


Odgovori