Izložba ‘Sipčina u Okešincu: ladanjski život u antičko doba’

Izložba “Sipčina u Okešincu: ladanjski život u antičko doba” otvara se u petak, 17. lipnja 2022. u 18.00 sati u Muzeju Ivanić-Grada.


Muzej Ivanić-Grada

Ove godine posebno ćemo obilježiti EUROPSKE DANE ARHEOLOGIJE od 17. – 19. lipnja u našem Muzeju.


Europski dani arheologije (EDA) kontinuirano se organiziraju u Francuskoj od 2010. godine, a od 2019. se manifestacija širi i na druge europske zemlje. Cilj je približiti arheologiju široj javnosti organizacijom raznih aktivnosti poput radionica, predavanja, izložbi, predstavljanja publikacija i ostalih „arheoloških“ događanja.


Kako bismo predstavili arheologiju našeg područja, pripremili smo za vas izložbu „SIPČINA U OKEŠINCU – LADANJSKI ŽIVOT U ANTIČKO DOBA“. Niz godina na lokalitetu Sipčina (općina Križ) traju iskapanja koja vrši Hrvatski restauratorski zavod, a koja potpomažu Ministarstvo kulture, Zagrebačka županija i općina Križ.


Naime, u južnom dijelu naselja Okešinec, u sklopu općine Križ, smjestilo se jedno od važnijih arheoloških nalazišta Moslavine. Položaj koji se neznatno uzdiže nad okolinom, od davnina se koristi isključivo u poljoprivredne svrhe. Upravo su oranjem na površinu dospjeli ostaci raznog građevinskog materijala i keramičkih nalaza.

Do sada su otkriveni ostaci dviju rimskih građevina. U prvim stoljećima nove ere na Sipčini se nalazio ruralni građevinski kompleks – villa rustica, za rimsko doba karakterističan stambeni i gospodarski kompleks zgrada smješten izvan naselja.


Na izložbi će biti izloženi sitniji nalazi s lokaliteta, a istraživanja će biti predstavljena slikovnim materijalima.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na otvorenje izložbe u petak, 17. lipnja u 18.00 sati!


Izvori:

https://mdc.hr/


Odgovori