Knjižica “PROTIV historijskog revizionizma, ZA reviziju povijesnih spoznaja”

U studenom 2021. završene su aktivnosti na projektu “Histoire pour la Liberté”. Tom prigodom upućujemo na knjižicu “PROTIV historijskog revizionizma, ZA reviziju povijesnih spoznaja” dostupnu online. Publikaciju u izdanju Kliofesta uredila je Magdalena Najbar-Agičić, a sadrži uvodno izlaganje Branimira Jankovića i proširene sažetke izlaganja (ujedno prevedene na engleski) Milivoja Bešlina, Steve Đuraškovića, Ruže Fotiadis, Aleksandra Jakira, Husnije Kamberovića, Edina Omerčića, Thomasa Schada, Dubravke Stojanović i Tomasza Stryjeka s istoimene konferencije održane 12. svibnja 2021. na Kliofestu u Zagrebu.


PROTIV historijskog revizionizma, ZA reviziju povijesnih spoznaja

Knjižica “PROTIV historijskog revizionizma, ZA reviziju povijesnih spoznaja”, s uvodnim izlaganjem Branimira Jankovića i sažecima izlaganja s istoimene konferencije održane 12. svibnja 2021. dostupna je i na sljedećoj poveznici:


Odgovori