“Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja / Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies”


Inštitut za narodnostna vprašanja


 


The Institute for Ethnic Studies


 


Ljubljana, Slovenija


 


http://www.inv.si/


 


Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja


 


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies


 
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies welcomes the submission of scholarly articles for the next thematic issue on Political Participation of Ethnic and Linguistic Minorities, to be published in June 2017.


The editors welcome the submission of articles on relevant issues concerning different models of representation of national and linguistic minorities in elective bodies and of power-sharing, minority consultative mechanisms, models of minority self-governance and self-government including minority political and civil society organisations, their involvement in cross-border cooperation policies and programmes and related subjects in the field of diversity management. The journal is particularly interested in discussions regarding ethnic and minority issues in the so-called Alpine-Adriatic-Panonnian area and all comparative studies, which include – only partially or as a whole – this geographic area.


The thematic issue will be edited by Professor Mitja Žagar (guest editor), and by a guest editorial board.


 


Uredništvo revije Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja vas vabi k oddaji znanstvenih prispevkov za tematsko številko revije na temo Political Participation of Ethnic and Linguistic Minorities (Politična participacija etničnih in narodnih manjšin), ki bo izšla predvidoma junija 2017.


Vabimo Vas k oddaji znanstvenih prispevkov s področja modelov politične participacije in samouprave narodnih in jezikovnih manjšin, modelov predstavništva narodnih in jezikovnih manjšin v volilnih telesih, modelov delitve oblasti, posvetovalnih mehanizmov manjšin, modelov samouprave manjšin, vključno s političnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, ter vpletenosti manjšin v politike in programe čezmejnega sodelovanja ter sorodnih tem upravljanja različnosti.


Tematsko številko do uredil prof. dr. Mitja Žagar in gostujoči uredniški odbor.

Details and deadline / Podrobnosti in roki


All papers are subject to a double blind review procedure.
 
Deadline for submission:
January 30th, 2017
.


Articles should be submitted to:
editorTD@guest.arnes.si.


Vse prispevke anonimno recenzirata dva recenzenta.

Prispevke pošljite na e-mail naslov:
editorTD@guest.arnes.si
, do 30. januarja 2017.


 


About the Journal / O reviji


The Journal is published since 1960 by the Institute for Ethnic Studies, the leading institution on Ethnic and Minority Studies in Slovenia. The editorial board of the Journal is formed by world renowned scholars, such as William Kymlicka, Benjamin Barber, Patrick Thornberry, Colin Williams, Fernand de Varennes, Srdja Pavlović, Joseph Marko and others.


The Journal is currently noted in SCOPUS, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstracts, IPSA, IBZ and FRANCIS.


Znanstveno revijo izdaja od leta 1960 Inštitut za narodnostna vprašanja, ki je vodilna ustanova na področju etničnih in manjšinskih študij v Sloveniji. Uredniški odbor revije sestavljajo svetovno znani znanstveniki, ko so npr. William Kymlicka, Benjamin Barber, Patrick Thornberry, Colin Williams, Fernand de Varennes, Rainer Hofmann, Srdja Pavlović, Joseph Marko in drugi. Revija je vključena v SCOPUS, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstracts, IPSA, IBZ in FRANCIS.Odgovori