Polemika oko Višeslavove krstionice


Dugotrajna polemika oko Višeslavove krstionice nastavljena je novim zapisima N. Jakšića i prilozima D. Hudelista u Globusu (29. srpnja, 5. i 12. kolovoza 2016) u kojima su donesena i mišljenja M. Matijević Sokol, T. Galovića, A. Uglešića, N. Budaka, Ž. Rapanića i dr.

 

 

Intervju zadarskoga arheologa, povjesničara i povjesničara umjetnosti prof. dr. Nikole Jakšića Slobodnoj Dalmaciji od 4. srpnja 2016., pod naslovom “Knez Višeslav nije bio Hrvat, niti su Hrvati stigli u stoljeću sedmom”.

 

http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/318380/knez-viseslav-nije-bio-hrvat-niti-su-hrvati-stigli-u-stoljecu-sedmom

 

Riječ je o intervjuu povodom knjige Nikole Jakšića Klesarstvo u službi evangelizacije, Split 2015, 608 str.

http://www.knjizevni-krug.hr/knjiga.asp?IDKnjige=645

(Poglavlja o krstionici dostupna su na https://www.academia.edu/21596637/Klesarstvo_u_slu%C5%BEbi_evangelizacije_SCULPTURE_IN_THE_SERVICE_OF_EVANGELISATION_Split_2015)


Povodom spomenutog intervjua novinar Darko Hudelist objavio je u Globusu (29. srpnja i 5. kolovoza 2016) dva priloga pod naslovom “Afera Višeslav” u kojima je, pored vlastitih, donio i komentare povjesničara i stručnjaka drugih disciplina o problematici Višeslavove krstionice: Marije Dejanović, Željka Rapanića, Tomislava Galovića, Mirjane Matijević-Sokol, Mate Radovića, Ante Uglešića, Nevena Budaka, Nikole Jakšića.

 

U Globusu od 12. kolovoza 2016. objavljeno je reagiranje Nikole Jakšića.


Detaljnije podatke donosimo u nastavku.


Globus: nacionalni tjednik, br. 1338, 29. srpnja 2016, str. 32-38.


Darko Hudelist

AFERA VIŠESLAV

Hudelist istražuje: Zašto je simbol pokrštavanja Hrvata postao predmet velike (političke) svađe (1. dio)

Jesu li u Višeslavovoj krstionici u Ninu kršteni Hrvati?

NISU – tvrdi profesor Jakšić.

JESU! – pokazuju fascinantni nalazi pokojnoga arheologa Beloševića koje smo otkrili u njegovoj netaknutoj ostavštini u Zadru…


[Uz Hudelistove navode, donose se i izjave Marije Dejanović, Željka Rapanića, Tomislava Galovića, Mirjane Matijević-Sokol, Mate Radovića, Ante Uglešića.]


PDF – Afera Višeslav (1. dio): http://historiografija.hr/dokumenti/Afera_Viseslav_1.pdf

 

 

 

Globus: nacionalni tjednik, br. 1339, 5. kolovoza 2016, str. 34-38.


Darko Hudelist


AFERA VIŠESLAV (2)


Tisuću godina putovanja slavne krstionice: Venecija – Nin – Venecija – Zagreb


Stepinčeva bitka za Višeslava


Nadbiskup zagrebački 16. veljače 1941. piše mletačkom kardinalu Piazzi: “Molim da se Višeslavov krsni zdenac vrati natrag u Hrvatsku, jer je to jedini spomenik hrvatske povijesti iz VIII. stoljeća…”


[Uz Hudelistove navode, donose se i izjave Nikole Jakšića, Ante Uglešića, Mirjane Matijević-Sokol, Nevena Budaka.]

 

PDF – Afera Višeslav (2. dio): http://historiografija.hr/dokumenti/Afera_Viseslav_2.pdf

 

 Globus: nacionalni tjednik, br. 1340, 12. kolovoza 2016, str. 37-38.


REAGIRANJE


Reagiranje prof. dr. Nikole Jakšića na članak Darka Hudelista “Afera Višeslav”


Vašem novinaru nisu poznati ni metodologija ni načini znanstvene argumentacije


 DODATNI PRILOZI

 

Nikola Jakšić

 

MANIPULACIJA POVIJESNIM SPOMENICIMA – PRIMJER VIŠESLAVOVE KRSTIONICE

 

Zbornik Povijesno naslijeđe i nacionalni identitet, Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb, 2006, str. 40–45.

 

http://www.azoo.hr/images/izdanja/Povijesno_naslijedje_i_nacionalni_identiteti.pdfMirjana Matijević Sokol


KRSNI ZDENAC HRVATA. PALEOGRAFSKO-EPIGRAFSKA RAŠČLAMBA NATPISA S KRSTIONICE KNEZA VIŠESLAVA


Croatica Christiana periodica, vol. 31, br. 59, 2007, str. 1-31.


Autorica analizira natpis na krstionici s imenom kneza Višeslava s paleografsko-epigrafskog gledišta. Na temelju sustava kratica korištenih u sastavljanju natpisa krstionicu pozicionira na početak IX. stoljeća, a uvidom u arhivske zapise i kontekstualizacijom spomenika s obzirom na stilska, epigrafska, paleografska, jezična i druga obilježja potpomaže i zalaže se za njezino ninsko podrijetlo.


http://hrcak.srce.hr/20272


 

 

 


One comment

Odgovori