Historiografska misao dana – Georg G. Iggers: povjesničari su često konstruirali nacionalne mitove, sada im zadatak treba biti njihova razgradnja

Bez obzira shvatio netko ovu izjavu kao poziv na razgradnju ne samo nacionalnih nego i fašističkih i komunističkih te svih drugih mitova – kritika, preispitivanje, polemika osnove su svake historiografije koja želi biti živa, neovisno od čestih zloupotreba slično predstavljenih poziva na reviziju. Read more

Potez za povijesni notes – Ivica Šola: “civilizacijski, humanistički i kulturološki zločin i barbarstvo zvan Francuska revolucija”

Ivica Šola uspio je u kolumni u “Slobodnoj Dalmaciji” – iako ni prvi ni zadnji koji svodi Francusku revoluciju isključivo na teror (ispuštajući ukidanje feudalnog poretka i povlastica, uspostavu građanskog društva, republike i modernosti, Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina…) – ipak otići korak dalje i okrstiti je rijetko viđenom jezično-pojmovnom bravurom. Read more
1 2 3 4 5 6 9