Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. – 2017. Vijesti, komentari, osude, zaključci. U povodu 50. obljetnice donošenja

„Matica hrvatska objavljuje izbor iz važnih dokumenata i karakterističnih reakcija nastalih neposredno nakon objave Deklaracije / Riječ je o građi koja rasvjetljuje okolnosti i kontekst nastanka teksta Deklaracije, kao i razmjere političke akcije i hajke provedene protiv njezinih pokretača, autora i potpisnika“. Read more

“Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara“

Posebno pohvaljujemo objavu knjige “Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru” jer za hrvatsku historiografiju čini ono što su u stranim historiografijama uradila izdanja kao što su Der Mensch der Aufklärung (L’homme des lumières), Der Mensch der Romantik (L’uomo romantico / Likovi romantizma), Der Mensch des 19.Jahrhunderts, Read more
1 166 167 168 169