Nastavni materijal o antiratnim i mirovnim inicijativama 1990-ih

Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice je sa svojim regionalnim partnerima – Forumom ZfD (Beograd), Inicijativom mladih za ljudska prava (Zagreb) i Udruženjem za modernu istoriju (Sarajevo) – kreirao set pomoćnog nastavnog materijala na temu antiratnih i mirovnih inicijativa tokom ratova 90ih na prostoru bivše Jugoslavije. Ove nastavne radionice su kreirane iz potrebe da se prikaže dio istorije koji je nedovoljno poznat i zastupljen u nacionalnim kurikulumima, a pored nacionalne ima i regionalnu dimenziju. Read more
1 2 3 4 5 6