PUJP – Povijest u javnom prostoru je projekt koji je 2019. godine pokrenula Udruga za promicanje kulture povijesti Kliofest. Projekt obuhvaća organizaciju skupova i kolokvija namijenjenih raspravama o mjestu povijesti u javnom prostoru kao i o politici povijesti u svim njezinim aspektima, te s time povezano pokretanje internetskog portala, odnosno – u budućnosti – internetskog časopisa posvećenog tim pitanjima.

Prvi skup „Povijest u javnom prostoru“ održan je početkom prosinca 2019. godine.

PUJP kao web-portal, usko je povezan s portalom historiografija.hr, no za razliku od potonjeg zamišljen je kao specijalizirano mjesto fokusirano na pitanja politike povijesti i javne povijesti. Na njemu će se naći mjesto za objavljivanje većih tekstova, članaka proizašlih iz izlaganja na skupovima, ali i kraćih rasprava, reagiranja i polemika vezanih uz trenutnu situaciju.

Članovi uredništva portala:

Magdalena Najbar-Agičić
Branimir Janković
Snježana Koren
Vlatka Filipčić Maligec
Stevo Đurašković
Igor Duda