O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti

Međunarodni znanstveni skup U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu održan je 18. veljače 2010. godine u konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilšta u Zagrebu.

Plakat koji najavljuje skup može se preuzeti na ovoj poveznici.


Redoslijed izlaganja: 

9,30

Uvodno izlaganje

Trpimir Vedriš (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest)

„Razgovor ugodni: Porfirogenet o Hrvatima i hrvatska historiografija o Porfirogenetu“

jutarnja sekcija (10.00-11.30):

Konstantin Porfirogenet i povijest srednje i jugoistočne Europe

predsjeda: Borislav Grgin 

Hrvoje Gračanin (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest)

„Konstantin VII. Porfirogenet i njegovo doba“

Miklós Takács (Magyar Tudományos Akadémia, Régészeti Intézet)

„Djela Konstantina Porfirogeneta kao izvori za ranu povijest Mađara”

Neven Budak (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest)

„Konstantin Porfirogenet i Hrvati u 10. st.: osvrt“

- predah 11.30-12.00 -


podnevna sekcija (12.00-13.30): 

De administrando imperio u svjetlu arheologije

predsjeda: Mladen Ančić

Goran Bilogrivić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest)

„Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija o 7. - 9. stoljeću"

Ivan Basić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti)

„Gradovi obalne Dalmacije u De administrando imperio: najstarija povijest Splita u svjetlu dvaju pojmova Konstantina VII. Porfirogeneta”

Ivo Goldstein (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest)

„U potrazi za Porfirogenetovom Berulijom”

- predah za ručak (13.30-14.30) -


poslijepodnevna sekcija (14.30-16.30): 

Svrha i okolnosti nastanka 29.-36. poglavlja DAI

predsjeda: Neven Budak

Mladen Ančić (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest)

„Zamišljanje tradicije: Vrijeme i okolnosti postanka 30. glave DAI ”

Predrag Komatina (Vizantološki institut SANU, Beograd)

„O hronologiji hrvatskih vladara u 31. glavi Spisa o narodima“

Milenko Lončar (Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju)

„Vremenski nesklad između odlomaka 31. poglavlja DAI”

Tibor Živković (Istorijski institut, Beograd)

„De conversione Croatorum et Serborum: Izgubljeni izvor Konstantina Porfirogenita"

- predah (16.30-17.00) -


večernja sekcija (17.00-18.00):

Kako čitati Porfirogeneta: DAI između tradicije i postmoderne

Danijel Džino (Macquarie University, Sydney)

„Konstantine, držimo te za riječ! Ideološko-narativni diskursi o dolasku Hrvata u De administrando imperio“

Radoslav Katičić (Institut für Slawistik der Universität Wien – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti),

„Konstantin Porfirogenet i početci hrvatskih početaka"

Završna diskusija (18.00-19.00)

večera za sudionike kolokvija (restaurant „K zvoncu“)

Objavljeno: 11.02.2010.