O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Zbornik “Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sv. Martin, simbol dijeljenja”


Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sv. Martin, simbol dijeljenja / Sur les chemins européens du patrimoine immatériel au XXIe siècle : saint Martin, symbole du partage


 


Autor: Antonija Zaradija Kiš i Ines Sabotič, ur.


 


Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku - Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska


 


Godina izdanja: 2016.


 


Dokumenti: Sadržaj


 


http://www.ief.hr/Portals/0/PropertyAgent/418/Files/215/Sadrzaj.pdf


 


Godine 2013. u povodu predsjedanja Kulturnoga centra sv. Martin – Hrvatska tek uspostavljenom Europskom mrežom kulturnih centara sv. Martin, Institut za etnologiju i folkloristiku, Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska i Hrvatsko katoličko sveučilište organizirali su peti međunarodni znanstveno-stručni skup posvećen martinskoj europskoj tradiciji pod nazivom: Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin, simbol dijeljenja. Skup je organiziran u okviru znanstvenoga projekta Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti (br. 09/59, voditelj Tvrtko Zebec) Hrvatske zaklade za znanost. Zagrebački martinski skup, održan 4. listopada 2013. godine, upozorio je na specifičnosti i bogatstva nematerijalne martinske baštine u Hrvatskoj i Europi. Svojim međunarodnim i interdisciplinarnim karakterom okupio je znanstvenike iz područja etnologije, etnomuzikologije, povijesti, filologije, povijesti umjetnosti itd. koji su svojim promišljanjima vječnih tema zajedništva i dijeljenja individualno doprinijeli jačanju svijesti o očuvanju zajedničkih dobara i solidarnosti, koji su nam ponajviše potrebni u turbulentnom 21. stoljeću.


 Misao vodilja zagrebačkoga skupa apostrofirala je propitivanje Martinova života i djela napose kroz ideju dijeljenje u 21. stoljeću koja podrazumijeva razvijenu svijest o očuvanju i djeljenju zajedničkih resursa čovječanstva kao što su voda, zrak, hrana, zdravlje, znanje, obrazovanje. Skup je ponudio smjernice razmišljanja koje su se odnosile na sljedeća propitivanja:


–    Kako u 21. stoljeću ponovno iščitati život sv. Martina i njegov čin milosrđa? Gdje je mjesto hrvatske martinske baštine u kontekstu europske tradicije sv. Martina?


–    Kako živjeti, razumjeti i pronositi glavnu poruku sv. Martina – dijeljenje kao zajednička vrijednost?


–    Kako implementirati martinske vrijednosti u okviru kulturnoga itinerara?


 Razmišljanja o natuknutim idejama donose nam znanstveni radovi u ovom zborniku.


 


Izvor: http://www.ief.hr/Izdava%C5%A1tvo/tabid/67/agentType/View/ID/215/Default.aspx
Objavljeno: 16.02.2017.