O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Predavanje Anite Ruso “Biti arhitekt u Dubrovačkoj Republici – priča o Marinu Groppelliju i suradnji dubrovačkoga Senata s inozemnim arhitektima”


Umjetnička galerija Dubrovnik


 


Galerija Dulčić Masle Pulitika


Držićeva poljana 1, Dubrovnik


 


Društvo arhitekata Dubrovnik u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik najavljuje ciklus redovitih mjesečnih predavanja otvorenih za javnost. Ciklus započinje u petak 17. veljače 2017. u 19 sati u Galeriji Dulčić Masle Pulitika s predavanjem povjesničarke umjetnosti dr. sc. Anite Ruso "Biti arhitekt u Dubrovačkoj Republici - priča o Marinu Groppelliju i suradnji dubrovačkoga Senata s inozemnim arhitektima".


 


Izučavanje arhitekata koji su radili u službi Dubrovačke Republike nužna je stavka kojom se neminovno može pridonijeti boljem razumijevanju dubrovačke arhitekture pa time i cjelokupne kulture. Figura arhitekta i arhitektonska služba u fokusu su naših dosadašnjih istraživanja koja zahvaćaju široko interdisciplinarno polje sačinjeno od političke povijesti, diplomatskih odnosa među državama 17. i 18. st., ekonomske i socijalne pozadine, te konačno povijesti Grada i Republike. Marino Groppelli (1662.-1728.) jedan je od brojnih stranih arhitekata koji su radili za Dubrovačku Republiku. Međutim, jedini je Venecijanac kojemu je povjeren projekt od tolike identitetske važnosti za Dubrovnik. Ovo će predavanje kroz primjer Marina Groppellija pojasniti društvenu ulogu inozemnih arhitekata koji su usko surađivali s dubrovačkim Senatom - naručiteljem dubrovačke javne reprezentativne arhitekture (sakralne i profane). Potom će se na istom primjeru rasvijetliti funkcioniranje arhitekata unutar javnog ustrojstva Dubrovačke Republike kako bi se pokazalo na koji su se način migracije arhitekata, arhitektonskih formi i vokabulara, kao i novog poimanja gradskog prostora odrazile u arhitekturi nove crkve sv. Vlaha.


 


dr. sc. ANITA RUSO


 


 Anita Ruso (Dubrovnik, 1987.) diplomirala je povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. Doktorirala je u prosincu 2016. na doktorskom studiju povijesti umjetnosti pri Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE, Sorbonne) u Parizu (dvojni doktorat s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu), tema doktorskoga rada: "Arhitekt i Republika: službeni arhitekti Dubrovačke Republike od 15. do 18. st." pod mentorstvom prof. dr. sc. Sabine Frommel i prof. dr. sc. Jasenke Gudelj. Stipendistica je Erasmus programa za razmjenu studenata i Francuske ambasade u Hrvatskoj. U koautorstvu s Jasenkom Gudelj napisala članak: "Tiskani renesansni traktati o arhitekturi u Dubrovniku", Peristil, 56, 2013, 101-112. Autorica članka: "Relation entre l’environnement économique et la production architecturale dans la ville de Dubrovnik du 17e au 18e siècles, Il Capitale Cuturele", 8, 2014, 349-366. Piše za Matičin Vijenac i Art magazin Kontura.


 


Izvor: http://www.mdc.hr/
Objavljeno: 16.02.2017.