O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Uz smrt Tzvetana Todorova


Poznati francuski teoretičar književnosti i povjesničar ideja Tzvetan Todorov (1939-2017) umro je u 77. godini. Iskustvo bugarskog komunizma odredilo je njegovu preokupaciju totalitarizmom. Među mnogim njegovim knjigama danas je posebno važna knjiga Duh prosvjetiteljstva.


 


---


 


Tzvetan Todorov


 


Hrvatska enciklopedija


 


http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=61579


 


---


 


Preminuo Tzvetan Todorov


 


Tzvetan Todorov, poznati francuski esejist i teoretičar književnosti, preminuo je sinoć, 7. veljače 2017., u Parizu u 77 godini. Autor je brojnih knjiga i eseja iz područja sociologije, antropologije, kulturalne teorije i povijesti ideja. Dobitnik je nekoliko važnih nagrada, uključujući i onu Francuske akademije u 2011. godini za cjelokupni rad. Todorov je poznat i hrvatskoj čitalačkoj publici – njegove knjige Strah od barbara: s onu stranu sukoba civilizacija (TIM press, 2009.), Duh prosvjetiteljstva (TIM press, 2015.) i Osvajanje Amerike: pitanje drugoga (Naklada Pelago, 2016.) prevedene su na hrvatski.


 


http://www.tim-press.hr/


 


---


 


Institut Français de Croatie


 


U 77. godini života napustio nas je filozof i povjesničar Tzvetan Todorov


 


 https://www.facebook.com/InstitutFrancaisZagreb/posts/1217472794967868:0


 


---


 


Ivo Banac


 


P. S.: Odlazak Cvetana Todorova


 


http://www.jutarnji.hr/komentari/ivo-banac-dont-thai-kosovo/5613295/


 


---


 


Cvetan Todorov (1939 - 2017)


 


http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/cvetan-todorov-1939-2017

Objavljeno: 16.02.2017.