O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Novi broj časopisa “Ekonomska i ekohistorija” / "Economic and Ecohistory" (2016)


Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša


 


 


Economic and Ecohistory: Research Journal for Economic and Environmental History


 


 


http://hrcak.srce.hr/ekonomska-i-ekohistorija


 


 


Economic and ecohistory : scientific research journal for economic and environmental history, Vol.12 No.1, 2016


 


Datum izdavanja: Prosinac 2016.


 


 Objavljen na Hrčku: 06.02.2017.


 


 


Publication Date: December 2016.


 


 Published on Hrčak: 06 February 2017


 


 


1. TEMA BROJA / 1ST TOPICS: IZ POVIJESTI OKOLIŠA ISTRE / FROM ENVIRONMENTAL HISTORY OF ISTRIA


 


 


2. TEMA BROJA / 2ND TOPICS: IZ GOSPODARSKE POVIJESTI HRVATSKE / FROM ECONOMIC HISTORY OF CROATIA
Objavljeno: 11.02.2017.