O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Informatica Museologica: poziv za slanje priloga (muzejske zbirke u svjetlu novih društvenih promjena)


INFORMATICA MUSEOLOGICA 48 (2017.): poziv za slanje priloga


Tema: Muzejske zbirke u svjetlu novih društvenih promjena


 


Broj od 2566 muzejskih zbirki koje se čuvaju u 297 hrvatskih muzeja potaknula nas je da ovaj broj časopisa Informatica Museologica u cijelosti posvetimo temi muzejskih zbirki, ali u svjetlu novoga viđenja muzeja koji u svojoj misiji visoko postavljaju društvenu odgovornost.


 


Ako se od muzeja danas očekuje da budu angažiraniji, da budu okrenuti interakciji s posjetiteljima, da budu komunikativniji, pa čak i emotivniji, onda možemo očekivati da će takve promjene potaknuti i promjene u politici skupljanja muzejskih predmeta.


 


Osim što ćemo nastojati dobiti pregledne i analitičke tekstove koji bi nam omogućili detaljniji pogled na raznolikost muzejskih zbirki (i muzejske građe), željeli bismo potaknuli i kolege kustose da nas u svojim prilozima upoznaju s posebnostima svojih zanimljivih zbirki.


 


Ovaj će broj časopisa obuhvatiti i priloge vezane za registraciju zbirki kao kulturnih dobara, pokušat će donijeti pregled stanja te upozoriti na neka rješenja i zajednička promišljanja i prakse kako bismo mogli pronaći odgovore na temeljna pitanja o tome što i kako radimo.


 


Proteklih desetljeća susreli smo se s vrlo bogatom izložbenom praksom, otvorenjima novih stalnih postava i novih muzeja, pa bi to mogao biti poticaj da toj temi posvetimo rubriku Riječ je o... .


 


Suradnja kustosa s dizajnerima, arhitektima, konzervatorima i muzejskim pedagozima danas je nezaobilazna i neupitna, te se od njih očekuje da budu aktivni sudionici promišljanja koncepta stalnog postava ili izložbe. Rezultate tih novih oblika suradnje uočavamo u novim, inovativnim rješenjima kojima se sve više pozornosti počelo pridavati atraktivnim multimedijskim i interaktivnim sadržajima, ali koja ujedno sve više uključuju i publiku u kreativni proces, pa i u stvaranje izložbe. Cijeli je niz imena kolega (arhitekata i dizajnera) koje bismo rado vidjeli kao autore u sljedećem broju časopisa Informatica Museologica.


 


Informatica Museologica jedini je muzeološki časopis u Hrvatskoj koji kontinuirano izlazi od 1970. godine i prati muzejsku djelatnost, odražava ulogu i vizije muzejske zajednice i glas je muzealaca koji danas oblikuju raznoliki suvremeni muzejski i kulturni kontekst.Stalne su rubrike časopisa Tema broja, Riječ je o ..., Iz muzejske teorije i prakse, Pogledi, iskustva, događaji ..., Kongresi, simpoziji, ICOM, Kolekcionari, Zaštita, Info.


 


Časopis izlazi jedanput u godini u nakladi od 600 primjeraka, na hrvatskom jeziku, sa sažecima tekstova na engleskome.


 


Čitajte Informaticu Museologicu i na Hrčku!


 


Rok za slanje priloga: 31. svibnja 2017.Više o časopisu Informatica Museologica


Priloge molimo slati na elektroničku adresu urednice: ldrazin@mdc.hr


 


Izvor: http://www.mdc.hr/


 


Objavljeno: 06.02.2017.