O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Special issue “Leo Weiczen Valiani: Fiuman, European, Revolutionary, Historian”

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske publikacija je Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci. Časopis je prvi puta izdan 2006., a u razdoblju od 2007. do 2012. izlazi kao dvobroj, dok je od 2013. započeto tiskanje časopisa jednom godišnje. Časopis za povijest Zapadne Hrvatske objavljuje priloge iz svih povijesnih područja i razdoblja, ali isto tako teži multidisciplinarnom pristupu istraživanja povijesnih, društvenih i kulturnih tema s područja srednje i jugoistočne Europe, kao i Mediterana.

 


Uredništvo:


Vanni D´Alessio (glavni urednik), Mila Orlić (zamjenica urednika), Kosana Jovanović (tajnica – urednik prikaza)

 

---

 

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske

 

Special issue “Leo Weiczen Valiani: Fiuman, European, Revolutionary, Historian”

 

Vol. 10, 2015.

 

Datum izdavanja: Prosinac 2016.

 

Objavljen na Hrčku: 20. siječanj 2017.

 

http://hrcak.srce.hr/cpzh


---

 

Dodatne informacije:

 

http://izdavastvo.ffri.hr/category/casopisi/casopis-za-povijest-zapadne-hrvatske/Objavljeno: 01.02.2017.