O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Znanstveni skup „Mons. dr. Božo Milanović – tragovi jedne vizije“

Povodom 120. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti mons. dr. Bože Milanovića u subotu 16. listopada u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji održat će se znanstveni skup posvećen ovom istarskom svećeniku. Organizatori su Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ – Područni centar Pula te Porečka i Pulska biskupija, dok su suorganizatori Istarsko književno društvo „Juraj Dobrila“, Općina Tinjan, Družba „Braća hrvatskog zmaja“ – Županijski stol Pazin i Pazinski kolegij – klasična gimnazija. U programsko-organizacijskom odboru su: mons. Ivan Milovan – predsjednik, dr. sc. Stipan Trogrlić – tajnik, akademik Josip Bratulić, prof. dr. Josip Grbac, dr. sc. Mario Sošić, mr sc. Mladen Juvenal Milohanić i mr. sc. Ilija Jakovljević.

Program skupa možete pogledati na: http://www.biskupija-porecko-pulska.hr/images/stories/pdf/milanovic%20pozivnica.pdfObjavljeno: 05.10.2010.