Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Prilog za biografiju Božidara Magovca
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_2_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FRANKO MIROŠEVIĆ
Naslov: Odnos Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema hrvatskom brodarstvu (1918–1929)
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_3_MIROSEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
Naslov: Privredne veze između Austrije i sjeverne Hrvatske od 1918. do 1925.
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_4_KOLAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOSILJKA JANJATOVIĆ
Naslov: Progoni triju političkih grupacija u Hrvatskoj (1918–1921)
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_5_JANJATOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Jedan nepoznati hrvatski toponim u zapadnoj Njemačkoj
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_6_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DANICA BOŽIĆ-BUŽANČIĆ
Naslov: Europski fiziokratski pokret u južnoj Hrvatskoj u drugoj polovici XVIII. stoljeća
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_7_BOZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Agrarno-proizvodni odnosi u Dalmaciji XVI–XVIII. stoljeća : izvori i historiografija
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_8_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BORISLAV GRGIN
Naslov: Odjeci križarskih ratova u Hrvatskoj
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_9_GRGIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Vinodolski zakon i hrvatsko srednjovjekovno društvo
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_10_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Križevci u srednjem vijeku
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_11_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-ROMER
Naslov: Rodbinski odnosi u dalmatinskom društvu XIII. i XIV. stoljeća
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_12_JANEKOVIC-ROMER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: O novijim tumačenjima naziva Zagreb
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_13_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Primjeri ekoloških i zdravstvenih mjera u starom Dubrovniku
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_14_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Stjepan Antoljak, Hrvati u prošlosti, izdanje Književni krug Split, 1992
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_15_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Jedan neobjavljeni dokument o suživotu na mletačko-turskoj granici u zadarskom području u XVII. stoljeću
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_16_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: ALEKSANDAR STIPČEVIĆ
Naslov: Albanologija u Hrvatskoj : prilog njezinu povijesnom razvoju
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_17_STIPCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Hrvatski izvori za hrvatsko-ruske veze krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_18_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BORIS OLUJIĆ
Naslov: Prilozi izučavanju lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini za vrijeme Turaka
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_19_OLUJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE INSTITUCIJE I SKUPOVI
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: 22. znanstveni skup “Pazinski memorijal” (1991)
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_20_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: Znanstveni skup “Ognjeslav Utješenović Ostrožinski (1817–1890)”
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_21_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Izvještaj o Moskovskoj znanstvenoj konferenciji i radu u sovjetskim arhivima
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_22_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DANIELA JURIČIĆ-ČARGO
Naslov: Savjetovanje “Jedinstvena i/ili nejedinstvena Istra”, Koper, 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_23_JURICIC-CARGO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TIHOMIRA MRŠIĆ
Naslov: Znanstvena priopćenja I. Supeka, P. Strčića i Lj. Bobana o Božidaru Magovcu na skupu u HAZU, 1992.
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_24_MRSIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Znanstveni skup o “Grobničkoj bici”, Zagreb — Grobnik, lipanj 1992
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_25_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: KAROLINA KANIŽAJ
Naslov: Judith C. Brown, Nedolični čini — život jedne lezbijske opatice u renesansnoj Italiji, GZH, 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_26_KANIZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Globus, Zagreb 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_27_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Lujo Margetić i Magdalena Apostolova Maršavelski, Hrvatsko srednjovjekovno pravo — vrela s komentarom, Zagreb 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_28_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: Marijan Maticka, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 1948., Zagreb 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_29_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra, izd. Globus, Zagreb 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_30_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA STRČIĆ
Naslov: Josip Bratulić, Sjaj baštine — rasprave i članci o hrvatskoj dopreporodnoj književnosti, Split 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_31_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Marija Wakounig, Dalmatien und Friaul, die Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxemburg und der Republik Venedig um die Vorherrschaft im adriatischen Raum, Beč 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_32_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HODIMIR SIROTKOVIĆ I IVA LUKEŽIĆ
Naslov: Lujo Margetić i Milan Moguš, Zakon trsatski, Izdavački centar Rijeka, 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_33_SIROTKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Trpimir Macan, Susreti s hrvatskom Kliom — povijesne rasprave i članci, Zagreb 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_34_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: Iljas Hadžibegović, Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Sarajevo 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_35_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: Božena Vranješ-Šoljan, Stanovništvo gradova banske Hrvatske na prijelazu stoljeća, Zagreb 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_36_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Igor Karaman, Jadranske studije — prilozi ekonomsko- socijalnoj historiji Rijeke, Hrvatskog primorja i Dalmacije od XVIII. do XX. stoljeća, Izdavački centar Rijeka, 1992
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_37_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Franjo Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata — srednji vijek, Zagreb 1988; Kršćanstvo na hrvatskom prostoru — pregled religiozne povijesti Hrvata (7–20. st.), Zagreb 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_38_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Ivo Goldstein, Bizant na Jadranu, Biblioteca Latina et Graeca, knjiga XIII, Zagreb 1992
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_39_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: MUBERA MASLIĆ-ŽDRALOVIĆ
Naslov: Salih Trako, Katalog perzijskih rukopisa Orijentalnog instituta u Sarajevu (Sarajevo 1986); Vančo Boškov, Katalog turskih rukopisa franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini (Sarajevo 1988)
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_40_MASLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIVES RUMENJAK
Naslov: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 24, 1988.
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_41_RUMENJAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN JURKOVIĆ
Naslov: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. XVIII, Zagreb 1990, XII + 643 str., 358 dok., sabrao T. Smičiklas, uredio D. Rendić-Miočević, priredili, sumarij i indekse izradili M. Šamšalović, V. Gamulin, D. Karbić, Z. Ladić...
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_42_JURKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: 1000 godina samostana svetog Krševana u Zadru, prilozi sa znanstvenog skupa održanog 11. i 12. prosinca 1986. u Zadru, u povodu 1000. obljetnice samostana sv. Krševana i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadarska revija, g. 39, br. 2–3...
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_43_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
Naslov: Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Split 1990, svezak 11, Izdanja Historijskog arhiva u Splitu
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_44_KOLAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, 30, Sarajevo 1990
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_45_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SUZANA LEČAK
Naslov: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (Austrijski časopis za historijske znanosti), 2/1991, 1, Beč 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_46_LECAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Homo imago et amicus Dei — miscellanea in honorem Ioannis Golub, Pontificium Collegium Croaticum Sancti Hieronymi, Romae 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_47_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Povijesni prilozi, Institut za suvremenu povijest, 10, Zagreb 1991
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_48_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ DRUŠTVA ZA HRVATSKU POVJESNICU
Autor: IVAN KAMPUŠ I PETAR STRČIĆ
Naslov: Izvještaj o djelatnosti Saveza povijesnih društava Hrvatske (danas Društva za hrvatsku povjesnicu) u 1990. i 1991. godini
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_49_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_50_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBGODIŠNJICE ZASLUŽNIH POVJESNIČARA
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Kratki životopis prof. dr. Mirjane Gross
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_51_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Mirjana Gross kao znanstvena radnica
Historijski zbornik 45 (1992).
PDF datoteka: HZ_45_52_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kB