Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Naslov: Riječ za Dubrovnik
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_2_ODSJEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR BEDENKO
Naslov: Mons Gradyz iuxta Zagrabiam
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_3_BEDENKO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BRANDT
Naslov: Stvarnost u pozadini jedne epske pjesme
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_4_BRANDT.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Sporazum u Tati 1426. godine i Žigmundovi obrambeni sustavi
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_5_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR KARBIĆ
Naslov: Marginalne grupe u hrvatskim srednjovjekovnim društvima od druge polovine XIII. do početka XVI. stoljeća : (postavljanje problema i pokušaji rješavanja)
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_6_KARBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANTE SEKULIĆ
Naslov: Šimun Bratulić i Mirko Esterházy — istaknuti pavlini i zagrebački biskupi
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_7_SEKULIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ŠIME PERIČIĆ
Naslov: Prinos poznavanju prerade u Splitu u XIX. stoljeću
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_8_PERICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Prilog razvoju visokoškolske nastave u Hrvatskoj i organizaciji Sveučilišta u Zagrebu do 1914. g.
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_9_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FRANKO MIROŠEVIĆ
Naslov: Odraz političkih suprotstavljanja u južnoj Dalmaciji u lokalnom tisku nakon stvaranja jugoslavenske države
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_10_MIROSEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: GERHARD PFERSCHY
Naslov: Mijena arhivskih funkcija od feudalne države do demokracije i Štajerski zemaljski arhiv
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_12_PFERSCHY.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: DUŠAN MLACOVIĆ
Naslov: Popisi rapskih vijećnika iz 1372. i 1388. godine
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_12_MLACOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: Statuti tajne Garašaninove organizacije za pripremu ustanka protiv turske vlasti u slavenskim pokrajinama Turskog Carstva (1849/50. i 1850/51)
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_13_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: povodu novog izdanja Dubrovačkog statuta
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_15_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Grga Novak i ekonomska povijest Dalmacije u srednjem vijeku
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_15_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BORISLAV GRGIN
Naslov: Osvrt na mišljenja novije hrvatske historiografije o uzrocima, vodstvu i programu velike seljačke bune 1572–3
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_16_GRGIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ I DAMIR KARBIĆ
Naslov: Croatica christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovskog [bogoslovnog!] fakulteta u Zagrebu
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_17_CORALIC-KARBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Literatura o agrarno-proizvodnim odnosima u Dalmaciji u srednjem vijeku
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_18_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDOKUMENTI
Autor: PETAR STRČIĆ; RAUKAR, TOMISLAV; KAMPUŠ, IVAN
Naslov: U povodu rata protiv Republike Hrvatske i međunarodnoga priznanja neovisnosti Republike Hrvatske
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_19_STRCIC i dr.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI SKUPOVI
Autor: LOVORKA ČORALIĆ I DAMIR KARBIĆ
Naslov: Znanstveni skup “Ivan Mažuranić —život i djelo, u povodu stote obljetnice smrti pjesnika i državnika”, Zagreb — Novi Vinodolski, 8 — 11. listopada 1990,
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_20_CORALIC-KARBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ I MARIJA KARBIĆ
Naslov: Međunarodni znanstveni skup “Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata”, Zagreb, 8–10. studenoga 1990
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_21_CORALIC-KARBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: I. jugoslavenska konferencija bizantologa
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_22_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: NEVEN BUDAK
Naslov: F. Braudel, G. Duby i M. Aymard, Die Welt des Mittelmeeres, zur Geschichte und Geographie kultureller Lebensformen (ur. F. Braudel) (francuski izvornik: La Méditerranée, L’espace et l’histoire, les hommes et l’héritage, Paris 1985), Frankfurt a. M. 1987
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_23_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BORISLAV GRGIN
Naslov: Gligor Stanojević, Dalmatinske krajine u XVIII vijeku, Beograd — Zagreb 1987
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_24_GRGIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Peter Burke, Gradska kultura u Italiji između visoke renesanse i baroka (Städtische Kultur in Italien zwischen Hochrenaissance und Barock, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1988)
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_25_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: Aleksandar Trajanovski, Crkovno-učilišnite opštini vo Makedonija, Institut za nacionalna istorija, Skopje 1988
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_26_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SUZANA LEČEK
Naslov: Ivan Očak, Afera Diamantstein — prvi antikomunistički proces u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca (1919), Zagreb 1988
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_27_LECEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Bogdan Krizman, Hrvatska u Prvom svjetskom ratu — hrvatsko-srpski politički odnosi, izd. Globus, Zagreb 1989
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_28_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIVES RUMENJAK
Naslov: Enes Pelidija, Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevačkog mira 1699–1718, Sarajevo 1989. / Natalija Vugdragović
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_29_RUMENJAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Duje Rendić Miočević, Iliri i antički svijet : ilirološke studije : povijest — arheologija — umjetnost — numizmatika — onomastika, Split 1989
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_30_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_31_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Dr. Ljerka Kuntić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1923–1991) : In memoriam
Historijski zbornik 44 (1991).
PDF datoteka: HZ_44_32_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kB