Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI SKUPOVI POVJESNIČARA HRVATSKE U ZADRU I SPLITU
Naslov: [O organiziranju znanstvenoga skupa Šidakovi dani]
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_2_UVODNIK.pdf, veličina datoteke: 0kBŠIDAKOVI DANI U ZADRU
Autor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Sjećanje na prof. dr. Jaroslava Šidaka
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_3_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Iz ranije povijesti Trogira
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_4_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR KARBIĆ
Naslov: Agrarni odnosi na području Lučke županije krajem XIV. stoljeća
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_5_KARBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BORISLAV GRGIN
Naslov: Feudi u mletačkoj Dalmaciji u osamnaestom stoljeću
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_6_GRGIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ŽELJKO BARTULOVIĆ
Naslov: Problem vlasništva nad neobrađenim zemljištem u srednjovjekovnom Vinodolu, Krku i Senju
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_7_BARTULOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Zemljišni posjed zadarskog plemstva od 1700. do 1720.
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_8_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
Naslov: Stanje i problemi dalmatinske poljoprivrede i poljoprivrednog stanovništva sredinom međuratnog razdoblja (1927–1929)
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_9_KOLAR-DIMITRIJEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBŠIDAKOVI DANI U SPLITU
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Jaroslav Šidak — povjesničar evropskog dometa
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_10_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP POSEDEL
Naslov: Splitska gimnazija do druge polovine XIX. st.
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_11_POSEDEL.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: STANKO PIPLOVIĆ
Naslov: Školovanje graditelja u Dalmaciji tijekom 19. stoljeća
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_12_PIPLOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA ŠKUNCA
Naslov: Glazbena poduka u Splitu u drugoj polovini 19. stoljeća
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_13_SKUNCA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARJAN DIKLIĆ
Naslov: Rasprava o čitankama za pučke škole u Dalmatinskom saboru godine 1892
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_14_DIKLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DANICA BOŽIĆ-BUŽANČIĆ
Naslov: Pokušaji osnivanja, planovi i vizije poljodjelskih škola u Dalmaciji u drugoj polovici XVIII. stoljeća
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_15_BOZIC-BUZANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ŠIME PERIČIĆ
Naslov: Nastava poljodjelstva u Dalmaciji XIX. stoljeća
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_16_PERICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JURE BRKAN
Naslov: Bogoslovna učilišta Provincije Presvetog Otkupitelja u Hrvatskoj
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_17_BRKAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR BEZINA
Naslov: Ante Konstantin Matas
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_18_BEZINA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP ANTE SOLDO
Naslov: Odrazi kulturnih utjecaja tijekom posljednja tri stoljeća u varoši Sinja
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_19_SOLDO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TEREZA GANZA-ARAS
Naslov: Zadužbina i licej sv. Dimitrija u Zadru
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_20_GANZA-ARAS.pdf, veličina datoteke: 0kBRASPRAVE
Autor: DARKO DUKOVSKI
Naslov: Istarski nacionalni blok 1920–1921. godine
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_21_DUKOVSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SARAH A. KENT
Naslov: Hrvatski odvjetnici i politika profesije : dilema profesionalizacije 1884–1894
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_22_KENT.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANTONI CETNAROWICZ
Naslov: Udio i uloga hôtela Lambert u političkoj srpskoj krizi 1842–1843. godine
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_23_CETNAROWICZ.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAPUŠ
Naslov: Prilog poznavanju poreznog sustava u Slavoniji u vrijeme Arpadovića
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_24_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILJENKO FORETIĆ
Naslov: Historiografija o Dubrovačkoj Republici, 1975–1985
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_25_FORETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Nove studije profesora Luje Margetića : (u povodu izlaska knjige “Rijeka, Vinodol, Istra”, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1990, str. 204)
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_26_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: MARIO STRECHA
Naslov: Trijumf buržoazije : Eric Hobsbawm, Doba kapitala 1848–1875, Biblioteka Povijesna istraživanja, Školska knjiga — Stvarnost, Zagreb 1989
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_27_STRECHA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: Historiografija o ilirskom “Branislavu” (1844–45)
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_28_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE INSTITUCIJE I SKUPOVI
Autor: AGNEZA SZABO
Naslov: Međunarodni znanstveni skup “Josip Juraj Strossmayer” posvećen 175. obljetnici rođenja (1815–1905)
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_29_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: ISKRA IVELJIĆ
Naslov: A. J. P. Taylor, Habsburška Monarhija 1809.–1918., Znanje, Zagreb 1990
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_30_IVELJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Omer Hadžiselimović, Na vratima Istoka — engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16. do 20. vijeka; izbor, predgovor, komentar i bilješke Omer Hadžiselimović, Veselin Masleša, Biblioteka “Kulturno nasljeđe”, Sarajevo 1989
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_31_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SUZANA LEČEK
Naslov: Holm Sundhaussen, Historische Statistik Serbiens 1834–1914, München 1989
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_32_LECEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Stijepo Obad, Dalmatinsko selo u prošlosti (od sredine osamnaestog stoljeća do Prvoga svjetskog rata), Split, Logos, 1990
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_33_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: S. I. Dančenko, Russko-serbskie obščestvennye svjazi (70–80-e gody XIX v.), Moskva 1989
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_34_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SNJEŽANA HOZJAN
Naslov: Bašćanska ploča, sv. I–II, JAZU, povijesna društva Rijeke i o. Krka, Zagreb — Krk — Rijeka 1988
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_35_HOZJAN.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: DAMIR KARBIĆ
Naslov: Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu “Obeležja”
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_36_KARBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SUZANA LEČEK
Naslov: Radovi [19, 1986; 20, 1987; 21, 1988; 22, 1989], Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_37_LECEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, Odbor za istoriju Srba u Hrvatskoj Srpske akademije nauka [i umetnosti], sv. 1/1989
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_38_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Prinosi za gospodarsku povijest otoka Paga, Posebna izdanja historijskih arhiva u Pazinu i Rijeci, sv. 10, Rijeka 1988
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_39_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: “Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine”, Savjet akademija nauka i umjetnosti SFRJ i dr., Beograd 1989
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_40_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_41_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBGODIŠNJICE ZASLUŽNIH POVJESNIČARA
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Uz sedamdesetogodišnjicu profesora Luje Margetića
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_42_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ REDAKCIJE
Naslov: Popis suradnika u ovom svesku Historijskog zbornika
Historijski zbornik 43 (1990).
PDF datoteka: HZ_43_43_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB