Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI KOLOKVIJ POVJESNIČARA HRVATSKE [KOSOVSKA BITKA 1389] — REFERATI
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i u novijoj srpskoj historiografiji
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_2_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBIŠA DOKLESTIĆ
Naslov: Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja (1352–1453)
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_3_DOKLECTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_4_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: STJEPAN ANTOLJAK
Naslov: Jesu li Hrvati sudjelovali u Kosovskoj bici 1389. godine?
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_5_ANTOLJAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Ivan od Paližne, prior vranski, vitez sv. Ivana
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_6_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Isprava kralja Milutina za manastir sv. Georgija — prilog poznavanju društva u srpskoj državi XIV. stoljeća
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_7_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA STRČIĆ
Naslov: Kosovska bitka kao tema u staroj srpskoj književnosti
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_8_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Dubrovnik i Kosovska bitka u dokumentima i historiografiji
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_9_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Kosovska bitka i obnova srpske države
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_10_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Kosovska bitka u jugoslavenskim programima i udžbenicima povijesti
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_11_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBRASPRAVE
Autor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: O nekim vrelima hrvatske povijesti XI. stoljeća : (s osobitim obzirom na Osor)
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_12_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ANČIĆ
Naslov: Veze Malatesta i Bosne : uvjeti za stvaranje stereotipa
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_13_ANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MAGDALENA APOSTOLOVA-MARŠAVELSKI
Naslov: Legati pro anima u katernama zagrebačkog Gradeca
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_14_APOSTOLOVA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Uloga bihaćke komune u obrani granice
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_15_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-RöMER
Naslov: Pristup problemu obitelji i roda u domaćoj i stranoj medijevistici
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_16_JANEKOVIC-ROMER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: AGNEZA SZABO
Naslov: Gradska uprava i privredni razvoj Karlovca 1884 –1914
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_17_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZVONIMIR PUŠKAŠ
Naslov: Program hrvatske vlade za razvoj govedarstva na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_18_PUSKAS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA, NEVEN BUDAK I IVO GOLDSTEIN JANEKOVIĆ-ROMER
Naslov: Bibliografija prof. dr. Nade Klaić
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_19_JANEKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: IVAN ČIZMIĆ
Naslov: Pisma hrvatskih svećenika iz Amerike u Hrvatsku (1894–1939)
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_20_CIZMIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: ISKRA IVELJIĆ
Naslov: Liberalismus im 19. Jahrhundert — Deutschland im europäischen Vergleich, ur. Dieter Langewiesche, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 79, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_21_IVELJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Bürgertum im 19. Jahrhundert — Deutschland im europäischen Vergleich, I–III, ur. Jürgen Kocka, München 1988, Deutscher Taschenbuch Verlag
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_22_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIO STRECHA
Naslov: Michel Vovelle, Revolucija protiv crkve — od razuma do najvišeg bića, Izdavački centar Komunist i Grafički zavod Hrvatske, Beograd — Zagreb 1989
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_23_STRECHA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIO STRECHA
Naslov: Mediteran u historiji “dugog trajanja”, “Naše teme”, časopis za društvena pitanja, god. XXXIII, br. 5, Zagreb 1989
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_24_STRECHA.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE INSTITUCIJE I SKUPOVI
Autor: IVAN JURKOVIĆ
Naslov: Znanstveni skup “Zvonimir, kralj hrvatski” u povodu 900. obljetnice smrti kralja Zvonimira (1089–1989)
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_25_JURKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOŽENA VRANJEŠ-ŠOLJAN
Naslov: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij “Mogersdorf” održan od 3. do 7. srpnja 1989. u Mogersdorfu u Austriji
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_25_VRANJES-SOLJAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRUNA KUNTIĆ-MAKVIĆ
Naslov: Grčko-rimska antika u Jugoslaviji i na Balkanu : V. naučni skup Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Skopje 26 — 29. IX. 1989. (Institut za makedonski jezik “Krste Misirkov”)
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_26_KUNTIC-MAKVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: BRUNA KUNTIĆ-MAKVIĆ
Naslov: Biblioteka “Svjetski mitovi i legende”, izd. Otokar Keršovani Opatija, Ljubljana 1985–1987
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_27_KUNTIC-MAKVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: “Zakonik kanonskog prava proglašen vlašću pape Ivana Pavla II.”, Glas Koncila, Zagreb 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_28_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Nevio Šetić, “Napoleon u Istri — Istra za francuske uprave 1805–1813”, Pula 1989
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_29_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Jaroslav Šidak i suradnici, Hrvatski narodni preporod — ilirski pokret, Zagreb 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_30_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TEREZA GANZA-ARAS
Naslov: Ivo Perić, Pero Čingrija, Dubrovnik 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_31_GANZA-ARAS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Ivan Očak, Gorkić —život, rad i pogibija —prilog biografiji, Zagreb, “Globus”, 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_32_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Hodimir Sirotković i Lujo Margetić, Povijest državâ i prava naroda SFR Jugoslavije, izd. Školska knjiga, Zagreb 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_33_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Igor Pavlovič Medvedev, Očerki vizantijskoj diplomatiki (častnopravovoj akt), Leningrad 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_34_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Eva Österberg i Dag Lindström, Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns, Acta universitatis Upsaliensis, Studia historica Upsaliensia, 152, Uppsala 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_35_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Ludwig Steindorff, Die dalmatinischen Städte im 12. Jahrhundert — Studien zu ihrer politischen Stellung und gesellschaftlichen Entwicklung, Städteforschung A/20, ur. H. Stobb, Böhlau Verlag, Köln — Wien 1984
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_36_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Walter Pohl, Die Awaren — ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567–822 n. Chr., Verlag C. H. Beck, München 1988
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_37_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: H. W. Goetz, Leben im Mittelalter vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Verlag C. H. Beck, München 1987, 3. izd.
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_38_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Novi prijevodi “Vinodolskog zakona” na strane jezike (1988)
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_39_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Analiza rubrike “Ocjene i prikazi” u dosadašnjim brojevima Historijskog zbornika (u povodu četrdesete obljetnice časopisa)
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_40_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: FILIP POTREBICA
Naslov: Vjesnik Muzeja Požeške kotline, 4–5, Slav. Požega 1986
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_41_POTREBICA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILKO BRKOVIĆ
Naslov: Radovi Zavoda JAZU u Zadru, 31, Zadar 1989
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_42_BRKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Pašmanski zbornik — Otok Pašman kroz vjekove i danas (Zbornik sa znanstvenog skupa održanog u Zadru 2 — 4. prosinca 1981), Sveučilište u Splitu — Filozofski fakultet u Zadru, Skupština općine Biograd na Moru, Zavičajni muzej, Posebna izdanja, sv. 6, Z
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_43_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 42 (1989).
PDF datoteka: HZ_42_44_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kB