Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBI. REPUBLIČKO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE POVJESNIČARA HRVATSKE — RASPRAVE
Naslov: [O prvom znanstvenom savjetovanju hrvatskih povjesničara “Dani Jaroslava Šidaka”]
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_2_RADAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Reminiscencije na kratke susrete s profesorom Šidakom
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_3_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Uloga Matka Laginje u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_4_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DANILO KLEN
Naslov: Stoljeće i pol prilika i neprilika u Rijeci i oko nje (1465–1627)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_5_KLEN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANTONIO MICULIAN
Naslov: Fonti inedite per la storia della riforma protestante nella diocesi di Pola nel XVI secolo
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_6_MICULIAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ROBERT MATIJAŠIĆ
Naslov: Arheološki podaci kao izvor za poznavanje ekonomske povijesti Istre u antici
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_7_MATIJASIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Četiri desetljeća historiografije o hrvatskom srednjovjekovlju (1945–1985)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_8_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Povijesni “model” Istre mletačkoga doba (XVI–XVIII. st.) i “nova historija”
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_9_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBRASPRAVE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Financijski temelji nagodbene autonomije civilne Hrvatske i Slavonije 1868–1880
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_10_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANTE SEKULIĆ
Naslov: O društvenom i stranačkom životu podunavskih Hrvata od 1867. do 1918.
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_11_SEKULIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: AGNEZA SZABO
Naslov: Društvena struktura polaznika srednjih škola u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850–1881. : (prilog genezi inteligencije)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_12_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OTHMAR PICKL
Naslov: Udio Štajerske u pobjedi nad Turcima kod brda Harsany god. 1687. : prilog logistici “Velikog turskog rata”
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_13_PICKL.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Ugovor Mletaka i italskih gradova contra generationes Sclavorum (840.)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_14_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: O arhivu obitelji Hektorović
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_15_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVEN BERTOŠA
Naslov: Zapis o koleri u jednoj istarskoj župi god. 1855
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_16_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: O etapama u razvoju hrvatskog društva i o periodizaciji hrvatske povijesti do 13. stoljeća
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_17_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: O metodološkim nazorima Vjekoslava Klaića
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_18_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MICHEL VOVELLE
Naslov: Historiografija o Francuskoj revoluciji uoči dvjestogodišnjice (L’Historiographie de la Révolution Française á la veille du Bicentenaire)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_19_VOVELLE.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE INSTITUCIJE I SKUPOVI
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij “Mogersdorf 1988”, Osijek, 5. VII — 9. VII. 1988.
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_20_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Čitaonički pokret u jugoslavenskim zemljama u XIX stoljeću, simpozij, Veli Lošinj, 28 – 30. 10. 1987.
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_21_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: 19. znanstveni skup “Pazinski memorijal” (1988)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_22_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-RöMER
Naslov: Međunarodni znanstveni skup u povodu 700. obljetnice Vinodolskog zakona, 600. obljetnice Senjskog statuta i 600. obljetnice Krčkog statuta, Zagreb — Senj — Novi Vinodolski — Vrbnik, 19 – 22. rujna 1988.
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_23_JANEKOVIC-ROMER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Znanstveni skup “Povijest institucija i arhivistika” i skupština Saveza arhivskih radnika Hrvatske (Brijuni, 19 — 21. 10. 1988)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_24_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: AGNEZA SZABO
Naslov: O socijalno-historijskom značenju knjige M. Gross Počeci moderne Hrvatske — neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850–1860, Zagreb 1985
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_25_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Grupa autora, Povijest Rijeke, Rijeka 1988
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_26_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Prezimena i naselja u Istri — narodnosna statistika u godini oslobođenja, knj. 1–3, Pula — Rijeka 1985. i 1986.
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_27_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: T. Raukar, I. Petricioli, F. Švelec i Š. Peričić, Zadar pod mletačkom upravom 1409–1797, Prošlost Zadra, knj. III, Zadar 1987, 638 str. + 48 tabli
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_28_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: AGNEZA SZABO
Naslov: Zlatko Herkov, Povijest zagrebačke trgovine, Zagreb 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_29_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Carlo Ginzburg, I benandanti — stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, Torino 1988, 5. izd.
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_30_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Dušan Kos, Bela krajina v poznem srednjem veku, Zbirka Zgodovinskega časopisa, 4, Ljubljana 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_31_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-RöMER
Naslov: Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, Šibenik 1982; Statut grada Splita, Split 1985; Korčulanski statut, Zagreb — Korčula 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_32_JANEKOVIC-ROMER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Miroslav Pera, Poljički statut, Split 1988, 625 str. + karta
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_33_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Nada Klaić, Vinodol od antičkih vremena do knezova Krčkih i Vinodolskog zakona, Pazin — Rijeka 1988
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_34_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Danilo Klen, “Šćavunska vesla — galije i galijoti na istočnoj obali Jadrana”, Pula — Rijeka 1986
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_35_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-RöMER
Naslov: Strutture familiari, epidemie, migrazioni, nell’Italia medievale, ed. Rinaldo Comba, Gabriella Piccinni, Giuliano Pinto, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1984
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_36_JANEKOVIC-ROMER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Dalmacija u narodnom preporodu 1835–1848. — prilozi sa znanstvenog skupa u Zadru od 8. do 9. V. 1986, održanog u povodu 150. obljetnice jubileja ilirskog pokreta i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadarska revija, 4–5/1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_37_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ISKRA IVELJIĆ
Naslov: Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830–1918, urednici Ferenc Glatz i Ralph Melville, Akademiai Kiado i Franz Steiner Verlag, Budapest — Wiesbaden 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_38_IVELJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Rumjana Božilova, Harvatskoto nacionalno- osvoboditelno dviženie prez pogleda na Balgarite 1878–1914, Sofija 1988
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_39_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR AGIČIĆ
Naslov: O. V. Pavljučenko, Rossija i Serbija 1888–1903 (diplomatičeskie otnošenija, obščestvennye svjazi), Naukova dumka, Kijev 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_40_AGICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RADOVAN VLAKETIĆ
Naslov: Juraj Dobrila — istarski preporoditelj (1812–1882), Pazin 1985
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_41_VLAKETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Jadranski zbornik, sv. XII/1982–85, Pula — Rijeka 1983
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_42_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf, XVIII. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci, Celje 1986, Utjecaj i učinci tiskarstva i tiskanih djela u panonskom prostoru do jozefinskih reformi, Maribor 1988
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_43_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Historia Słowian południowych i zachodnich, autori Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty i Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1988
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_44_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Jugoslovenski istorijski časopis, 4, Beograd 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_45_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LOVORKA ČORALIĆ
Naslov: Brački zbornik, XV, Supetar 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_46_CORALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Rapski zbornik, Zagreb 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_47_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 8/1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_48_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANĐELKO MIJATOVIĆ
Naslov: Krbavska biskupija u srednjem vijeku, izd. Visoka bogoslovska škola u Rijeci i Kršćanska sadašnjost, Rijeka — Zagreb 1988
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_49_MIJATOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_50_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ SAVEZA POVIJESNIH DRUŠTAVA HRVATSKE
Autor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Izvještaj prvog tajnika o radu Saveza od 1982. do 1987. za izbornu konferenciju od 19. XII. 1987
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_51_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Historijskog zbornika (1985–1987. god.)
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_52_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: Prof. Nada Klaić
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_53_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ REDAKCIJE
Naslov: Popis suradnika u ovom svesku HZ
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_54_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Errata corrige!
Historijski zbornik 41 (1988).
PDF datoteka: HZ_41_55_ISPRAVCI.pdf, veličina datoteke: 0kB