Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBHISTORIOGRAFIJA OD 1975. DO 1985. ZA HRVATSKU POVIJEST DO G. 1914.
Naslov: [Uvodna napomena]
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_2_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Hrvatska historiografija o srednjem vijeku (do 1527)
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_3_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Hrvatska 1790–1914
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_4_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: DARKO DUKOVSKI
Naslov: O fašizmu i fašističkom pokretu u Istri kroz literaturu međuratnog razdoblja
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_5_DUKOVSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DARKO DUKOVSKI
Naslov: Prikaz radova o fašizmu i fašističkom pokretu u Istri između dva svjetska rata objavljenih u časopisu “Quaderni”, Centar za historijska istraživanja iz Rovinja
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_6_DUKOVSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZORAN GREGL
Naslov: O nekim povijesnim pitanjima nastanka i razvoja rimskodobnog naselja na lokalitetu Zagreb–Stenjevec
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_7_GREGL.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Pozadina prvoga ugarskog napada na Rab (1071)
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_8_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KARL KASER
Naslov: Uništenje šuma na obalnom kraškom području hrvatske Vojne krajine u prvoj polovici 18. stoljeća : njegovi demografski, privredni i socijalni uzroci
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_9_KASER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ISKRA IVELJIĆ
Naslov: O nekim vidovima slavonstva u časopisu “Slavonac”
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_10_IVELJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA STRČIĆ
Naslov: Prilog poznavanju veza između Antuna Mažuranića i Vuka St. Karadžića
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_11_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: AGNEZA SZABO
Naslov: Demografska struktura stanovništva civilne Hrvatske i Slavonije u razdoblju 1850–1880
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_12_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ELINOR M. DESPALATOVIĆ
Naslov: Povjesničar i etnografski izvori
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_13_DESPALATOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: DRAGO ROKSANDIĆ
Naslov: Utješenovićev spis “O patriarhalnom životu naroda jugoslavjanskog”
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_14_ROKSANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Prilog poznavanju političkog programa Narodne stranke u Dalmaciji 1869–1870. godine
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_15_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Ruski emigranti i narodnooslobodilačka borba naroda Jugoslavije
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_16_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Hrvatsko srednjovjekovlje između tradicionalne i društvene povijesti
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_17_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR KOŠĆAK
Naslov: Dolazak Hrvata
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_18_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Identitet Francuske : Fernand Braudel, L’identité de la France, I. Espace et histoire, II. Les hommes et les choses, Paris 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_19_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE INSTITUCIJE I SKUPOVI
Autor: NEVEN BUDAK
Naslov: Međunarodni simpozij Tipovi etnogeneze (Typen der Ethnogenese), Zwettl, Austrija, 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_20_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANĐELKO MIJATOVIĆ
Naslov: Znanstveni skup “Senjski uskoci i doprinos Senja brodarstvu i parobrodarstvu na istočnom Jadranu”, Senj, 23 — 24. srpnja 1987.
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_21_MIJATOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVIO ŠETIĆ
Naslov: Znanstveni skup Čitaonički pokret u jugoslavenskim zemljama u XIX. stoljeću, Veli Lošinj, 29. i 30. listopada 1987. g.
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_22_SETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Španjolska 1936–1939, znanstveni skup, Beograd 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_23_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-RöMER
Naslov: Metodološki problemi savremene istorije — saopštenja sa okruglog stola održanog 17. i 18. decembra 1985. u Beogradu, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1987
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_24_JANEKOVIC-ROMER.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: MIHAJLO MINOSKI
Naslov: Stjepan Antoljak i Branko Panov, Srednovekovna Makedonija, I, II i III, Skopje 1985
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_25_MINOSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Šefko Kurtović, Opća historija države i prava, I dio, Zagreb 1987
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_26_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Ivan Lučić, O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, Latina et Graeca i VPA, Zagreb 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_27_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Beno Kotruljević, O trgovini i o savršenom trgovcu, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1985
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_28_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Josip Adamček, Bune i otpori — seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću, Zagreb 1987
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_29_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Miroslav Bertoša, Jedna zemlja, jedan rat —Istra 1615/1618, Istarska naklada, Pula 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_30_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Riznica ilirska 1835–1985, priredio Miroslav Šicel, Zagreb — Ljubljana 1985
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_31_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TEREZA GANZA-ARAS
Naslov: Izvori za povijest Dalmacije 1848/49. godine / Tereza Ganza
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_32_GANZA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIJAN MATICKA
Naslov: Nikola L. Gaćeša, Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948, Matica srpska, Novi Sad 1984
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_33_MATICKA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: August Ernst, Geschichte des Burgenlandes, Wien 1987
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_34_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Imre Boba, Novi pogled na povijest Moravie — preispitivanje povijesnih izvora o Moravskoj, Rastislavu, Sventoplku i Sv. Braći Ćirilu i Metodu, Crkva u svijetu, Split 1986, 167 str. (s engleskog preveo i priredio Ante Miličić)
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_35_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-RöMER
Naslov: Henri Mendras, Seljačka društva, Ljubljana [Zagreb!] 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_36_JANEKOVIC-ROMER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Formirovanije nacionalnyh nezavisimyh gosudarstv na Balkanah (konec XVIII — 70-e gody XIX v.), Moskva 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_37_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVEN BERTOŠA
Naslov: W. G. Hoskins, Local History in England, London — New York 1984, 3. izd.
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_38_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR KARBIĆ
Naslov: Maurice Lever, Povijest dvorskih luda, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1986. [1987!] (Naslov originala: Maurice Lever, Le sceptre et la marotte — histoire des fous de cour, Librairie Artheme Fayard, Paris 1983)
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_39_KARBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZORAN LADIĆ
Naslov: Norman Foster, Hodočasnici, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1986. (Naslov originala: Die Pilger — Reiselust in Gottes Namen, Wolfgang Krüger Verlag, 1982)
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_40_LADIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: IVICA PRLENDER
Naslov: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XXXVII, Sarajevo 1986
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_41_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Zgodovinski časopis, glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, letnik 40, številka 4, leto 1986. i letnik 41, številka 1, leto 1987
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_42_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, ob 50-letnici Mestnega muzeja v Ljubljani, letnik 33, št. 2–3, leto 1985, Zgodovinsko društvo za Slovenijo —Sekcija za krajevno zgodovino, Ljubljana 1985
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_43_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Istorija, spisanie na Sojuzot na istoriskite društvata na SR Makedonija, god. XXI, broj 1, Skopje 1985
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_44_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Problemi sjevernog Jadrana, svezak 5, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti Rijeka, Rijeka 1985
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_45_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDRAVKA JELASKA-MARIJAN
Naslov: Adriatica maritima, 4, Zadar 1985. / Zdravka Jelaska
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_46_JELASKA.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_47_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Ferdinand Hauptmann (1919–1987)
Historijski zbornik 40 (1987).
PDF datoteka: HZ_40_48_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kB