Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: BERNARD STULLI
Naslov: Varaždinska regija u željezničkom sustavu Hrvatske (1825–1918)
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_2_STULLI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Razvoj stanovništva i privrede u urbanom sustavu grada Rijeke od revolucije 1848/49. do raspada Habsburške Monarhije 1918,
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_3_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HORST HASELSTEINER
Naslov: O držanju hrvatsko-slavonskih županija prema Josipu II 1787–1790. / prev. Mirjana Gross
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_4_HASELSTEINER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PAVO ŽIVKOVIĆ
Naslov: Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski kraljevi (posljednja decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća)
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_5_ZIVKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUBRAVKO LOVRENČIĆ
Naslov: Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409–1420)
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_6_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR SELEM
Naslov: Mitraizam Dalmacije i Panonije u svjetlu novih istraživanja
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_7_SELEM.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Dva dokumenta o radu Povijesnog društva u Zagrebu godine 1870
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_8_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: IGOR KARAMAN
Naslov: Prosvijećeni (reformni) apsolutizam na tlu Habsburške Monarhije kao etatistički sustav prijelaznog razdoblja : (u povodu zbornika “Österreich im Europa der Aufklärung — Kontinuität und Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresias und Josephs II”, Wien 198
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_9_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Bilješke o starijoj povijesti Zagreba
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_10_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Brodelijanski svijet
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_11_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Suvremena austrijska socijalna historija
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_12_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI SKUPOVI
Autor: BOŽENA VRANJEŠ-ŠOLJAN
Naslov: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij “Mogersdorf 1986”
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_13_VRANJES-SOLJAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: The 17th International Byzantine Congress, Washington D. C., august 3–8, 1986, Dumbarton Oaks, Georgetown University
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_14_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRUNA KUNTIĆ-MAKVIĆ
Naslov: Antički temelji naše suvremenosti — Četvrti znanstveni skup Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Pula (hotel “Brioni”), 12.–17. listopada 1986
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_15_KUNTIC-MAKVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941–1943 — izvještaji informatora o prilikama u Hrvatskoj, Zagreb 1985
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_16_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Đuro Gajdek, Španjolski borci Siska i Banije, Sisak 1985
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_17_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: AGNEZA SZABO
Naslov: Grupa autora, Hrvatski narodni preporod 1790 –1848 —Hrvatska u vrijeme ilirskog pokreta, Zagreb 1985
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_18_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN IVEZIĆ
Naslov: Luka Đaković, Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata, I. dio — Do otvaranja sabora 1910, Zagreb 1985
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_19_IVEZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Pravnopovijesni i pravni radovi Bernarda Stullia
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_20_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Darinko Munić, Kastav u srednjem vijeku — društveni odnosi u kastavskoj općini u razvijenom srednjem vijeku, Izdavački centar Rijeka, Biblioteka Dokumenti, Rijeka 1986
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_21_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, sv. VI, Beograd 1986
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_22_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Ivan Đurić, Sumrak Vizantije (vreme Jovana VIII Paleologa, 1392–1448), Narodna knjiga u saradnji s Vizantološkim institutom SANU, Beograd 1984
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_23_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRUNA KUNTIĆ-MAKVIĆ
Naslov: Marjeta Šašel-Kos, Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu, Znanstvenoraziskovalni center SAZU — Inštitut za arheologijo, Ljubljana 1986
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_24_KUNTIC-MAKVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Timesov Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, Zagreb 1986, izdavač Cankarjeva založba, Ljubljana — Zagreb 1986
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_25_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: MARIJAN MATICKA
Naslov: Povijesni prilozi, zbornik radova Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, 1/1982 — 4/1985
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_26_MATICKA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAVOR DUKIĆ
Naslov: Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 18, 1985
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_27_DUKIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Radovi, razdio društvenih znanosti (10), 1983/1984, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, Zadar 1984
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_28_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Istorija, spisanie na Sojuzot na istoriskite društvata na SR Makedonija, jubileen broj, broj 2, god. XX, Skopje 1984
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_29_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Godišen zbornik, knjiga 11 (37), Filozofski fakultet na Univerzitetot Skopje, Skopje 1984
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_30_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Godišen zbornik, knjiga 12 (38), Filozofski fakultet na Univerzitetot Skopje, Skopje 1985
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_31_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf ’83, sv. 15 — Seljak i poljoprivreda u panonskom prostoru od svjetske privredne krize do početka Drugog svjetskog rata, Osijek 1983
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_32_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA SCHIFFLER
Naslov: 32
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_33_SCHIFFLER.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_34_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM - JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Komemoracija u povodu smrti prof. dr. Jaroslava Šidaka (Beč, 4. I. 1903 — Zagreb, 25. III. 1986)
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_35_KOMEMORACIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Profesor Tomo Čubelić (Zagreb, 6. X. 1907 — 12. X. 1986)
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_36_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARKO BABIĆ
Naslov: In memoriam — dr. Pavao Anđelić
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_38_BABIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ REDAKCIJE
Naslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 39 (1986).
PDF datoteka: HZ_39_38_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB