Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_2_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Naslov: [Prof. dr. Jaroslav Šidak : 4. I. 1903 — 25. III. 1986]
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_1_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Mađarska vlada i hrvatska autonomija u prvim godinama nakon Nagodbe
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_3_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: AGNEZA SZABO
Naslov: Osnivanje i razvoj novčanih zavoda u civilnoj i vojnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1846–1880
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_4_SZABO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Društveni razvoj u Hrvatskoj u XV stoljeću
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_5_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Gospodarsko-društveni odnosi u Dubrovniku u Stojkovićevo vrijeme (1392–1442)
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_6_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Oslobađanje serva i ancila i napuštanje upotrebe njihove radne snage na istočnom Jadranu
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_7_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRUNA KUNTIĆ-MAKVIĆ
Naslov: Kako je Ivan Lučić prikazao dolazak Slavena u djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_8_KUNTIC-MAKVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: Historiografija o Prokopiju iz Cezareje
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_9_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: LJUBOMIR ANTIĆ
Naslov: Odnos javnosti prema iseljavanju iz Dalmacije od 80-ih godina 19. stoljeća do Prvog svjetskog rata
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_10_ANTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Prilog poznavanju hrvatsko-slovenskih političkih odnosa (1871)
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_11_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Još o dolasku Hrvata
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_12_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESTI HISTORIOGRAFIJE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Machiavelli ili mladost historije
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_13_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: O suvremenom trenutku hrvatske historijske znanosti
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_14_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI SKUPOVI
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Aktivnost Pravnog fakulteta u Rijeci — pripreme za obilježavanje 700-godišnjice Vinodolskog zakona
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_15_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RENE LOVRENČIĆ
Naslov: 16. internacionalni kongres historijskih nauka (Stuttgart, 25. VII — 1. VIII 1985)
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_16_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOŽENA VRANJEŠ-ŠOLJAN
Naslov: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij “Mogersdorf 1985.”
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_17_VRANJES-SOLJAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Drugi međunarodni simpozij o crkvenoj povijesti u Hrvata
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_18_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Od AVNOJ-a do delegatske skupštine — većnici, poslanici, delegati, dokumenta, Beograd 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_19_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KLARA FILIPOVIĆ
Naslov: József Galántai, A Habsburg-Monarchia alkonya — osztrák-magyar dualizmus 1867–1918. (Suton Habsburške Monarhije — austro-ugarski dualizam), Budapest 1985
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_20_FILIPOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Horst Haselsteiner, Joseph II und die Komitate Ungarns — Herrscherrecht und ständischer Konstitutionalismus (Josip II i županije Ugarske), Veröffentlichungen des österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts XI, Wien — Köln — Graz 1983
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_21_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: M. M. Frejdenberg, Dubrovnik i Osmanskaja imperija, Nauka, Moskva 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_22_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: Frane Bulić, Izabrani spisi, Splitski književni krug, Split 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_23_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR ZAGOTTA
Naslov: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ, SR Hrvatska, Beograd 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_24_ZAGOTTA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Ivo Babić, Prostor između Trogira i Splita — kulturnohistorijska studija, Trogir 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_25_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBOMIR ANTIĆ
Naslov: Zivana Meseldzic de Pereyra, Yugoslavos en el Perú, Lima 1985
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_26_ANTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN IVEZIĆ
Naslov: Roland Oliver i J. D. Fage, Kratka povijest Afrike, Školska knjiga, Zagreb 1985
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_27_IVEZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Basil Davidson, Afrika u povijesti, Globus, Zagreb 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_28_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANDREA FELDMAN
Naslov: Visions of History, by MARHO, The Radical Historians Organization, Pantheon Books, New York 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_29_FELDMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Radovi Zavoda JAZU u Zadru, sv. XXIX–XXX, 1982–1983. (izišlo 1984)
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_30_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKA TARADŽIĆ
Naslov: Radovi, vol. 16, Zagreb 1983
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_31_TARADZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKA TARADŽIĆ
Naslov: Radovi, vol. 17, Zagreb 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_32_TARADZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XXXV, Sarajevo 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_33_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVICA PRLENDER
Naslov: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XXXVI, Sarajevo 1985
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_34_PRLENDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKA TARADŽIĆ
Naslov: Časopis za suvremenu povijest, 16(1), Zagreb 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_35_TARADZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKA TARADŽIĆ
Naslov: Časopis za suvremenu povijest, 16(2), Zagreb 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_36_TARADZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKA TARADŽIĆ
Naslov: Časopis za suvremenu povijest, 16(3), Zagreb 1984
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_37_TARADZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_38_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Bernard Stulli, 339–340.
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_39_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR ZAGOTTA
Naslov: Mirko Androić
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_40_ZAGOTTA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Mihovil Bolonić
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_41_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Oleg Mandić
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_42_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR ZAGOTTA
Naslov: Josip Nagy
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_43_ZAGOTTA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Ivan Žic
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_44_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ REDAKCIJE
Naslov: Popis suradnika u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_45_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Ispravak
Historijski zbornik 38 (1985).
PDF datoteka: HZ_38_46_ISPRAVCI.pdf, veličina datoteke: 0kB