Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 37 (1984).
PDF datoteka: HZ_37_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: LJUBIŠA DOKLESTIĆ
Naslov: Prilog istraživanju oslobodilačkih akcija na Balkanu u 40-im godinama XIX stoljeća
Historijski zbornik 37 (1984), str. 1-30.
PDF datoteka: HZ_37_2_DOKLESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP KOLANOVIĆ
Naslov: Djelatnost Maksimilijana Vrhovca na povezivanju hrvatskih zemalja (do 1809)
Historijski zbornik 37 (1984), str. 31-60.
PDF datoteka: HZ_37_3_KOLANOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGUMIL HRABAK
Naslov: Arbanaško drvo u Dubrovniku
Historijski zbornik 37 (1984), str. 61-86.
PDF datoteka: HZ_37_4_HRABAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: “Consilium generale” i sustav vladanja u Splitu u XIX [XIV!] stoljeću
Historijski zbornik 37 (1984), str. 87-103.
PDF datoteka: HZ_37_5_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu — razvoj i značaj
Historijski zbornik 37 (1984), str. 105-138.
PDF datoteka: HZ_37_6_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Krunoslav Heruc, pobornik hrvatsko-ruskih veza potkraj XIX i na početku XX stoljeća
Historijski zbornik 37 (1984), str. 139-163.
PDF datoteka: HZ_37_7_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Pisma Klementa Božića Matiji Mrazoviću o prilikama u Bosni 1867–1869
Historijski zbornik 37 (1984), str. 165-205.
PDF datoteka: HZ_37_8_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN JURIŠIĆ
Naslov: Fond “Pravoslavna gornjokatolička eparhija u Plaškom” i školstvo Srba u Hrvatskoj
Historijski zbornik 37 (1984), str. 207-209.
PDF datoteka: HZ_37_9_JURISIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: VLADIMIR KOŠĆAK
Naslov: O nekim pitanjima hrvatske povijesti u ranom srednjem vijeku
Historijski zbornik 37 (1984), str. 211-234.
PDF datoteka: HZ_37_10_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: Ponovno o Srbima u Hrvatskoj u 9. stoljeću
Historijski zbornik 37 (1984), str. 235-246.
PDF datoteka: HZ_37_11_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Turci i hrvatsko kasnosrednjovjekovno društvo : (u povodu knjige “Govori protiv Turaka”, Split 1983)
Historijski zbornik 37 (1984), str. 247-254.
PDF datoteka: HZ_37_12_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI SKUPOVI
Autor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Osmi kongres jugoslavenskih historičara s posebnim osvrtom na sudjelovanje hrvatskih povjesničara
Historijski zbornik 37 (1984), str. 255-257.
PDF datoteka: HZ_37_13_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O 300-godišnjici smrti Jurja Križanića
Historijski zbornik 37 (1984), str. 257-261.
PDF datoteka: HZ_37_14_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Hodimir Sirotković, “Ustavni položaj i organizacija rada Sabora Kraljevina Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju njegova djelovanja (1848–1918)”, Rad JAZU, 393, Zagreb 1981
Historijski zbornik 37 (1984), str. 263-264.
PDF datoteka: HZ_37_15_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Ferdinand Hauptmann, Die österreichisch- ungarische Herrschaft in Bosnien und der Hercegovina 1878–1918 — Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung, Graz 1983
Historijski zbornik 37 (1984), str. 165-266.
PDF datoteka: HZ_37_16_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Dubravko Jelčić, Hrvatski narodni i književni preporod, Zagreb 1978
Historijski zbornik 37 (1984), str. 166-271.
PDF datoteka: HZ_37_17_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Ladislav Šaban, 150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda, Zagreb 1982
Historijski zbornik 37 (1984), str. 271-273.
PDF datoteka: HZ_37_18_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA STRČIĆ
Naslov: Milan Moguš i Josip Vončina, “‘Salo debeloga jera libo azbukoprotres’ Save Mrkalja”, Zagreb 1983
Historijski zbornik 37 (1984), str. 273-275.
PDF datoteka: HZ_37_19_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA JANEKOVIĆ-RöMER
Naslov: Danica Božić-Bužančić, Privatni i društveni život Splita u osamnaestom stoljeću, Školska knjiga, Zagreb 1982
Historijski zbornik 37 (1984), str. 275-278.
PDF datoteka: HZ_37_20_JANEKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Karlo Jurišić, Fra Gabro Cvitanović i njegov “ratni dnevnik” (1914.–1918.), Split 1984
Historijski zbornik 37 (1984), str. 278-279.
PDF datoteka: HZ_37_21_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Nekoliko napomena uz radove Ive Goldsteina i Željka Rapanića o naslovima hrvatskih vladara
Historijski zbornik 37 (1984), str. 280-281.
PDF datoteka: HZ_37_22_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Milorad Pavić, Rađanje nove srpske književnosti — istorija srpske književnosti baroka, klasicizma i predromantizma, Beograd 1983
Historijski zbornik 37 (1984), str. 282-283.
PDF datoteka: HZ_37_23_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR STIPETIĆ
Naslov: J. Dennis Willigan i Katherine A. Lynch, Sources and Methods of Historical Demography, Academic Press, New York 1982
Historijski zbornik 37 (1984), str. 283-287.
PDF datoteka: HZ_37_24_STIPETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR BAYER
Naslov: Guy Testas i Jean Testas, Inkvizicija [Zagreb 1982]
Historijski zbornik 37 (1984), str. 288-291.
PDF datoteka: HZ_37_25_BAYER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Benedikt Kuripešić, Itinerarium der Gesandschaft König Ferdinand I. von Ungarn nach Konstantinopel 1530
Historijski zbornik 37 (1984), str. 292-293.
PDF datoteka: HZ_37_26_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Arhivski vjesnik, XXV za 1982. i XXVI za 1983. (sredinom 1984)
Historijski zbornik 37 (1984), str. 295-298.
PDF datoteka: HZ_37_27_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Vjesnik HA u Rijeci i Pazinu, XXV, 1982 (1983) i XXVI, 1983 (1984)
Historijski zbornik 37 (1984), str. 298-302.
PDF datoteka: HZ_37_28_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 37 (1984), str. 303-322.
PDF datoteka: HZ_37_29_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ REDAKCIJE
Naslov: Popis suradnika u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 37 (1984), str. 323-323.
PDF datoteka: HZ_37_30_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB