Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XXXV (1), Redakcijski odbor: Ivan Kampuš, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Izdavač: Savez povijesnih društava Hrvatske, Zagreb 1982, VIII, 568 stranica. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – prosinac 1982.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 35 (1982).
PDF datoteka: HZ_35_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O značenju Vojne krajine u hrvatskoj povijesti
Historijski zbornik 35 (1982), str. 1-13.
PDF datoteka: HZ_35_2_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBIŠA DOKLESTIĆ
Naslov: O pokušaju ustanka u Bosni 1840. i o tajnoj politici Gajeva kruga prema Bosni 1843/44
Historijski zbornik 35 (1982), str. 15-41.
PDF datoteka: HZ_35_3_DOKLESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Komunalna društva u Dalmaciji u XV st. i u prvoj polovini XVI stoljeća
Historijski zbornik 35 (1982), str. 43-118.
PDF datoteka: HZ_35_4_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Prilog kritici odlomka “Kronologije”, djela pripisivanog arhiđakonu Goričkom Ivanu
Historijski zbornik 35 (1982), str. 119-160.
PDF datoteka: HZ_35_5_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: IVAN JURIŠIĆ
Naslov: Kritički osvrt na literaturu o nacionalnom razvoju Srba u Hrvatskoj i Slavoniji od sredine XVIII stoljeća do 1848
Historijski zbornik 35 (1982), str. 161-182.
PDF datoteka: HZ_35_6_JURISIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO BANAC
Naslov: O pseudonimu “Pravoljub” (1841/42)
Historijski zbornik 35 (1982), str. 183-191.
PDF datoteka: HZ_35_7_BANAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LADISLAV ŠABAN
Naslov: Dnevnički zapisi iz mladih dana Ivana Kukuljevića Sakcinskog
Historijski zbornik 35 (1982), str. 193-208.
PDF datoteka: HZ_35_8_SABAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Vijesti Andrije Dandola o Dalmaciji u XII stoljeću i njegovi izvori
Historijski zbornik 35 (1982), str. 209-258.
PDF datoteka: HZ_35_9_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: NIKOLA POPOVIĆ
Naslov: I dalje o Vladimiru Ćopiću
Historijski zbornik 35 (1982), str. 259-270.
PDF datoteka: HZ_35_9_POPOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Ponovo o Vladimiru Ćopiću
Historijski zbornik 35 (1982), str. 271-278.
PDF datoteka: HZ_35_10_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN PEDERIN
Naslov: K. Marx i F. Engels o pitanju panslavizma
Historijski zbornik 35 (1982), str. 279-291.
PDF datoteka: HZ_35_11_PEDERIN.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: LJERKA SCHIFFLER
Naslov: Frane Petrić (Francesco Patritio), Deset dijaloga o povijesti, preveo K. Čvrljak, Istra kroz stoljeća, 2. kolo, knj. 7, Pula — Rijeka 1980. / Ljerka Šifler-Premec
Historijski zbornik 35 (1982), str. 293-297.
PDF datoteka: HZ_35_12_SCHIFFLER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: WOLFGANG KESSLER
Naslov: Wolf Dietrich Behschnitt, Nationalismus bei Serben und Kroaten 1830–1914 — Analyse und Typologie der nationalen Ideologie, R. Oldenbourg Verlag, München 1980, Südosteuropäische Arbeiten, 74
Historijski zbornik 35 (1982), str. 297-299.
PDF datoteka: HZ_35_13_KESSLER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Günter Schödl, Alldeutscher Verband und deutsche Minderheitenpolitik in Ungarn 1890–1914 — zur Geschichte des deutschen “extremen Nationalismus”, Erlanger Historische Studien, 3, Frankfurt am Main 1978
Historijski zbornik 35 (1982), str. 300-306.
PDF datoteka: HZ_35_14_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Janez Trdina, Bachovi husari i ilirci, preveo Tone Potokar, Biblioteka Retro, 2, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1980
Historijski zbornik 35 (1982), str. 306-308.
PDF datoteka: HZ_35_15_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka (Opća povijest srednjeg vijeka), Zagreb 1980 (1981), Sveučilišna naklada Liber
Historijski zbornik 35 (1982), str. 308-312.
PDF datoteka: HZ_35_16_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANĐELKA STIPČEVIĆ-DESPOTOVIĆ
Naslov: Janko Belošević, Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća, Zagreb 1980
Historijski zbornik 35 (1982), str. 312-314.
PDF datoteka: HZ_35_17_STIPCEVIC-DESPOTOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: WOLFGANG KESSLER
Naslov: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, Bd. 3–4 (L-Z), München 1979–1981 (Südosteuropäische Arbeiten, 75/3; 75/4)
Historijski zbornik 35 (1982), str. 314-316.
PDF datoteka: HZ_35_18_KESSLER.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE I SKUPOVI
Autor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Međunarodni znanstveni skup o povijesti Vojne krajine
Historijski zbornik 35 (1982), str. 317-321.
PDF datoteka: HZ_35_19_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: XIV i XV zasjedanje Jugoslavensko-čehoslovačke komisije za povijest (1980. i 1981)
Historijski zbornik 35 (1982), str. 323-326.
PDF datoteka: HZ_35_20_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Međunarodni kulturno-povijesni simpozij Mogersdorf [1982]
Historijski zbornik 35 (1982), str. 327-331.
PDF datoteka: HZ_35_21_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 35 (1982), str. 333-344.
PDF datoteka: HZ_35_23_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza povijesnih društava Hrvatske od redovne skupštine održane 23. 6. 1977. do redovne skupštine održane 16. 4. 1982
Historijski zbornik 35 (1982), str. 345-362.
PDF datoteka: HZ_35_24_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Izvještaj redakcije HZ za razdoblje 1977–1982
Historijski zbornik 35 (1982), str. 362-363.
PDF datoteka: HZ_35_25_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Ispravci u prošlom svesku HZ (XXXIII–XXXIV, 1980–81)
Historijski zbornik 35 (1982), str. 365-365.
PDF datoteka: HZ_35_26_ISPRAVCI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Popis suradnika u ovom svesku HZ
Historijski zbornik 35 (1982), str. 367-367.
PDF datoteka: HZ_35_27_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB