Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XXXIII-XXXIV (1), Redakcijski odbor: Ivan Kampuš, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Izdavač: Savez povijesnih društava Hrvatske, Zagreb 1980-1981, VIII, 456 stranice. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – rujan 1982.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981).
PDF datoteka: HZ_33_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: VLADO OŠTRIĆ
Naslov: Radnički pokret u Hrvatskoj od svojih početaka do 1914. u jugoslavenskoj historiografiji 1965–1975
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 1-12.
PDF datoteka: HZ_33_2_OSTRIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Seljačke bune i nemiri u središnjoj Hrvatskoj šezdesetih godina 19. stoljeća
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 13-50.
PDF datoteka: HZ_33_3_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Hrvatske zemlje u razdoblju nastajanja preporodnog pokreta (1790–1827)
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 51-98.
PDF datoteka: HZ_33_4_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MUHAMED HADŽIJAHIĆ
Naslov: Bune i ustanak u Bosni sredinom XVIII stoljeća
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 99-137.
PDF datoteka: HZ_33_5_HADZIJAHIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Komunalna društva u Dalmaciji u XIV stoljeću
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 139-209.
PDF datoteka: HZ_33_6_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: LJUBIŠA DOKLESTIĆ
Naslov: Kronološko određivanje izvještajâ Stjepana Verkovića iz Makedonije i uputstava za njegov politički rad u Makedoniji (1862–76)
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 211-235.
PDF datoteka: HZ_33_7_DOKLESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: GAETANO CINGARI
Naslov: Struje pomorskog i trgovinskog prometa iz Kalabrije i Sicilije prema istočnoj obali Jadrana / prev. Daniela Milotti
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 237-251.
PDF datoteka: HZ_33_8_CINGARI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN GOLUB
Naslov: Istraživanje o Jurju Križaniću i njegovim danskim prijateljima Frederiku Gabelu i Hildebrandu Hornu u Kopenhagenu
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 253-262.
PDF datoteka: HZ_33_9_GOLUB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: GYULA KRISTO
Naslov: Kralj Koloman, kralj Stjepan i Hrvatska
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 263-265.
PDF datoteka: HZ_33_10_KRISTO.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: MIRKO VALENTIĆ
Naslov: O nekim problemima bivše Krajine u knjizi D. Pavličevića, Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj, Zagreb 1980
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 267-274.
PDF datoteka: HZ_33_11_VALENTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Vjerski odnosi u Stonu i na Stonskom Ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 275-290.
PDF datoteka: HZ_33_12_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR KOŠĆAK
Naslov: Pripadnost istočne obale Jadrana do splitskih sabora 925–928
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 291-355.
PDF datoteka: HZ_33_12_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE I SKUPOVI
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Izdavačka djelatnost Instituta (Odjela) za hrvatsku povijest u Centru za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu / šk.
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 357-359.
PDF datoteka: HZ_33_13_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Radnički pokret Labinštine 1921–1941. sa širim osvrtom na Istru : znanstveni skup u povodu 60-godišnjice Labinske republike i Proštinske bune, Labin — Rabac, 3 — 4. III 1981.
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 361-366.
PDF datoteka: HZ_33_14_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Dalmacija u vrijeme anžuvinske vlasti — znanstveni skup
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 367-368.
PDF datoteka: HZ_33_15_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Problemi Oktobarske revolucije u jugoslavenskoj literaturi
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 369-379.
PDF datoteka: HZ_33_16_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DAMIR ZAGOTTA
Naslov: Arhivska djelatnost u bibliotečno-informacijskom sistemu
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 381-382.
PDF datoteka: HZ_33_17_ZAGOTTA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS I OSTALI
Naslov: Prijedlog grupe historičara — osnivanje baze za historiju
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 383-385.
PDF datoteka: HZ_33_18_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: IVAN OČAK
Naslov: M. M. Sumarokova, Demokratičeskie sily Jugoslavii v bor’be protiv reakcii i ugrozy vojny 1929–1939, Moskva 1980
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 387-390.
PDF datoteka: HZ_33_19_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: V. V. Zelenin, Pod krasnym znamen’em Oktjabrja, Moskva [1977]
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 390-393.
PDF datoteka: HZ_33_20_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Miroslava Despot, Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873–1880. — prilog gospodarskoj povijesti Hrvatske u doba banovanja Ivana Mažuranića, Zagreb 1979
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 393-395.
PDF datoteka: HZ_33_21_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Povijesni tekstovi u seriji “Istra kroz stoljeća”
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 395-397.
PDF datoteka: HZ_33_22_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA RACKO
Naslov: Vida Flaker, Časopisi hrvatskoga modernističkog pokreta, Zagreb 1977
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 397-400.
PDF datoteka: HZ_33_23_RACKO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: WOLFGANG KESSLER
Naslov: Klaus Lange, Versuch über südosteuropäischen Politik : Studien zum Problem des historischen Subjekts in der politischen Theorie, Verlag Dr. Rudolf Trofenik, München 1979
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 401-403.
PDF datoteka: HZ_33_24_KESSLER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, Berlin 1980
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 403-405.
PDF datoteka: HZ_33_25_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA ĐORĐEVIĆ
Naslov: Matej Bel — pisac dela Murices (...) sive Apologia pro inclyto comitatu Trenchiniensi, anno 1723, Puchovii 1728
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 405-406.
PDF datoteka: HZ_33_26_DORDEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: Dušanka Dinić-Knežević, Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku, Posebna izdanja SANU, CDLXIX, Odeljenje istorijskih nauka, 2, Beograd 1974
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 407-410.
PDF datoteka: HZ_33_27_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NEVEN BUDAK
Naslov: Roberto Lopez, Rođenje Evrope, Zagreb 1978
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 410-413.
PDF datoteka: HZ_33_28_BUDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: Sir Steven Runciman, The Byzantine Theocracy, Cambridge University Press, Cambridge 1977
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 413-421.
PDF datoteka: HZ_33_29_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Istoriki-slavisty [SSSR — bibliografičeskij slovar’ — spravočnik, Moskva 1981]
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 421-423.
PDF datoteka: HZ_33_30_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. XXVI, Zadar 1979
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 425-427.
PDF datoteka: HZ_33_31_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: “Kačić”, X–XII, 1978–1980
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 427-429.
PDF datoteka: HZ_33_32_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ĐORĐE GAVANSKI
Naslov: Istraživanja, III, IV i V, Novi Sad 1974, 1975, 1976
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 430-432.
PDF datoteka: HZ_33_33_GAVANSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Vjesnik HA u Rijeci i Pazinu, XXI i XXII, 1977. i 1978.
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 432-434.
PDF datoteka: HZ_33_34_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA SCHIFFLER
Naslov: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1–12, 1975–1980. / Ljerka Šifler-Premec
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 435-438.
PDF datoteka: HZ_33_35_SCHIFFLER.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 439-456.
PDF datoteka: HZ_33_37_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 33-34 (1980-1981), str. 457-457.
PDF datoteka: HZ_33_37_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB