Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XXXI-XXXII, Redakcijski odbor: Ivan Kampuš, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Izdaje Savez povijesnih društava Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1978-1979, VIII, 532 stranice. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1980.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979).
PDF datoteka: HZ_31_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBHISTORIOGRAFIJA od 1965. do 1975. ZA HRVATSKU POVIJEST DO G. 1918.
Naslov: Historiografija od 1965–1975. za hrvatsku povijest do g. 1918; Popis kratica / nepotpisano
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 1-2.
PDF datoteka: HZ_31_2_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: I. Srednji vijek (do 1527)
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 3-20.
PDF datoteka: HZ_31_3_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP ADAMČEK
Naslov: II. Razdoblje 1526 — 1790
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 21-45.
PDF datoteka: HZ_31_4_ADAMCEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: III. Povijest Dubrovačke Republike
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 45-64.
PDF datoteka: HZ_31_5_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: IV. Razdoblje od 1790. do 1883.
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 65-77.
PDF datoteka: HZ_31_6_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: V. Narodni preporod u Dalmaciji
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 78-83.
PDF datoteka: HZ_31_7_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS I VLADO OŠTRIĆ
Naslov: VI. Razdoblje od 1883. do 1918.
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 83-88.
PDF datoteka: HZ_31_8_GROSS_OSTRIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: VII. Istra i kvarnerski otoci u XIX i na početku XX stoljeća
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 88-109.
PDF datoteka: HZ_31_9_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: VIII. Razdoblje Prvoga svjetskog rata
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 109-122.
PDF datoteka: HZ_31_10_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: O položaju plemstva u strukturi elite u sjevernoj Hrvatskoj potkraj 19. i na početku 20. stoljeća
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 123-149.
PDF datoteka: HZ_31_11_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Suradnja i sukob Miha Klaića i Stefana Mitrova Ljubiše
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 151-163.
PDF datoteka: HZ_31_12_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Prilog poznavanju hrvatsko-slovenskih političkih odnosa 1848
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 165-194.
PDF datoteka: HZ_31_13_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Banska Hrvatska u godinama gladi 1814 –1817
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 195-211.
PDF datoteka: HZ_31_14_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGUMIL HRABAK
Naslov: Konzularna služba Dubrovčana u Aleksandriji u XV i XVI stoleću
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 213-252.
PDF datoteka: HZ_31_15_HRABAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA RACKO
Naslov: Janko Koharić : (prilog poznavanju njegova znanstvenog i publicističkog rada)
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 253-269.
PDF datoteka: HZ_31_16_RACKO.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Osvrt na važniju literaturu o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 271-279.
PDF datoteka: HZ_31_17_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: O izvorima i historiografiji za povijest Zadra u XV stoljeću
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 281-306.
PDF datoteka: HZ_31_18_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Nov podatak o Branivojevićima
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 307-311.
PDF datoteka: HZ_31_19_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Prilog kritici regesta pisma ugarskoga kralja Ladislava montecassinskom opatu Oderiziju
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 313-320.
PDF datoteka: HZ_31_20_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Pristinum — Pistrinum
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 321-324.
PDF datoteka: HZ_31_21_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN GOLUB
Naslov: Bibliografija o Jurju Križaniću od 1974. do 1979.
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 325-329.
PDF datoteka: HZ_31_22_GOLUB.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: IVAN OČAK
Naslov: Još jednom o Vladimiru Ćopiću
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 343-348.
PDF datoteka: HZ_31_23_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Hrvatska historiografija u jednom pregledu znanstvene baštine
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 343-348.
PDF datoteka: HZ_31_24_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Srednjovjekovna trgovina dalmatinskih gradova — istraživačka dostignuća i problemi : (u povodu knjige I. Vojea, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, Sarajevo 1976)
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 349-357.
PDF datoteka: HZ_31_25_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI SKUPOVI
Autor: ZEF MIRDITA I DRUGI
Naslov: Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 359-369.
PDF datoteka: HZ_31_26_MIRDITA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: X. zasjedanje jugoslavensko-čehoslovačke komisije povjesničara u Beogradu 11. do 15. X. 1976
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 371-372.
PDF datoteka: HZ_31_27_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: LJERKA RACKO
Naslov: Jerzy Topolski, Świat bez historii, Warszawa 1972
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 373-377.
PDF datoteka: HZ_31_28_RACKO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Učastie jugoslavskih trudjaščihsja v oktjabr’skoj revoljucii i graždanskoj vojne v SSSR, “Nauka”, Moskva 1976
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 377-379.
PDF datoteka: HZ_31_29_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Luciano Tosi, La propaganda italiana all’estero nella prima guerra mondiale — rivendicazioni territoriali e politica delle nazionalita`, ed. del Bianco, Udine 1977
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 379-383.
PDF datoteka: HZ_31_30_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: M. Hellmann, Grundzüge der Geschichte Venedigs, ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 384-385.
PDF datoteka: HZ_31_31_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Josip Badalić, Juraj Križanić u suvremenoj bibliografiji, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 14, Zagreb 1976
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 386-389.
PDF datoteka: HZ_31_32_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Toma Popović, Turska i Dubrovnik u XVI veku, Beograd 1973, SKZ
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 389-391.
PDF datoteka: HZ_31_33_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: P. Bartl, Der Westbalkan zwischen Spanischer Monarchie und Osmanichem Reich — zur Türkenkriegsproblematik an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, Albanische Forschungen, 14, München 1974
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 391-393.
PDF datoteka: HZ_31_34_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZVONIMIR BARTOLIĆ
Naslov: Zbornik Štefana Küzmiča, Pomurska založba, Murska Sobota, 1974
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 394-396.
PDF datoteka: HZ_31_35_BARTOLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: WOLFGANG KESSLER
Naslov: Dva nova priloga starijoj povijesti hrvatske knjige
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 396-398.
PDF datoteka: HZ_31_36_KESSLER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Od legendi srednjovjekovlja do početaka hrvatske historiografije : (u povodu prva tri kola edicije Splitski književni krug, Split 1977–1979)
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 397-407.
PDF datoteka: HZ_31_37_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: I. Voje, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, Djela, XLIX, Odjeljenje društvenih nauka, 29, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1976
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 408-410.
PDF datoteka: HZ_31_38_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RADOVAN GAJER
Naslov: Dr Tomislav Raukar, Zadar u XV stoljeću — ekonomski razvoj i društveni odnosi, Zagreb 1977
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 411-419.
PDF datoteka: HZ_31_39_GAJER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP ANTE SOLDO
Naslov: Jadran Ferluga, L’amministrazione bizantina in Dalmazia, izd. Deputazione di storia patria per le Venezie, Miscellanea di studi e memorie, vol. XVII, Venecija 1978
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 419-422.
PDF datoteka: HZ_31_40_SOLDO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARTIN VIDOVIĆ
Naslov: Vjeko Vrčić, Neretvanske župe, Metković 1974
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 422-429.
PDF datoteka: HZ_31_41_VIDOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANĐELKA STIPČEVIĆ-DESPOTOVIĆ
Naslov: Dušan Jelovina, Starohrvatske nekropole na području između rijeke Zrmanje i Cetine, Split, Čakavski sabor, 1976, 176 str. + 91 tabla (Biblioteka znanstvenih djela, 2)
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 426-429.
PDF datoteka: HZ_31_42_STIPCEVIC-DESPOTOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Mate Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Studije iz historije urbanizma, knj. 1, izd. Instituta za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišne naklade Liber, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Zagreb 1976, str. 328 + 173 crteža i VI ta
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 430-436.
PDF datoteka: HZ_31_43_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Esad Pašalić, Sabrano djelo, izd. Svjetlost, Sarajevo 1975
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 437-442.
PDF datoteka: HZ_31_44_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: MARIJAN MATICKA
Naslov: Časopis za suvremenu povijest, 1/1975 — 2/1978
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 443-446.
PDF datoteka: HZ_31_45_MATICKA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Starine, JAZU, 56, za 1975, Zagreb 1976
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 446-447.
PDF datoteka: HZ_31_46_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Radovi Instituta (Centra) JAZU u Zadru, XX–XXI, 1973–74
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 447-449.
PDF datoteka: HZ_31_47_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Iz starog i novog Zagreba, V, izd. Muzeja grada Zagreba, 1974 (tiskano 1975)
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 449-452.
PDF datoteka: HZ_31_48_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Arhivski vjesnik, XVII–XVIII za 1974–75, Zagreb 1976, i XIX–XX za 1976–77, Zagreb 1978
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 452-457.
PDF datoteka: HZ_31_49_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XIX za 1974, Rijeka 1975/76. i sv. XX za 1975–1976, Rijeka 1977
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 457-461.
PDF datoteka: HZ_31_50_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Pelješki zbornik, 1976, Zagreb 1976
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 461-463.
PDF datoteka: HZ_31_51_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Zbornik “Kačić”, VIII, Split 1976, i IX, 1977
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 463-465.
PDF datoteka: HZ_31_52_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ SAVEZA POVIJESNIH DRUŠTAVA HRVATSKE
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Izvještaj o radu Upravnog odbora od izvanredne skupštine Povijesnog društva Hrvatske održane 23. XII. 1974. do redovne skupštine Saveza povijesnih društava održane 23. VI 1977.
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 467-479.
PDF datoteka: HZ_31_53_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Izvještaj redakcije “Historijskog zbornika”; Društvo za hrvatsku povjesnicu: O položaju historije u našoj školi i društvu / Savez povijesnih društava Hrvatske
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 479-485.
PDF datoteka: HZ_31_53_KAMPUS-SIDAK_2.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 487-512.
PDF datoteka: HZ_31_54_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Errata corrige!
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 513-513.
PDF datoteka: HZ_31_55_ISPRAVCI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 31-32 (1978-1979), str. 514-514.
PDF datoteka: HZ_31_56_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB