Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XVII-XVIII, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Ivan Kampuš, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Savez povijesnih društava Hrvatske, Zagreb 1974-1975, VIII, 572 stranice. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1976.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975).
PDF datoteka: HZ_27_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: IVAN OČAK
Naslov: Povratnici iz Sovjetske Rusije u borbi za stvaranje ilegalnih komunističkih organizacija uoči prvog kongresa SRPJ(k)
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 1-26.
PDF datoteka: HZ_27_2_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN ČIZMIĆ
Naslov: O iseljavanju iz Hrvatske u razdoblju 1880–1914
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 27-47.
PDF datoteka: HZ_27_3_CIZMIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: Ekonomska podloga događaja 1903. u Hrvatskoj
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 49-72.
PDF datoteka: HZ_27_4_BICANIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Ivan Kukuljević i narodno-politički razvitak Dalmacije
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 73-94.
PDF datoteka: HZ_27_5_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Natko Nodilo i narodni preporod u Dalmaciji do 1867
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 95-138.
PDF datoteka: HZ_27_6_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Problem heretičke “Crkve bosanske” u najnovijoj historiografiji (1962–75)
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 139-182.
PDF datoteka: HZ_27_7_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: O najranijim vezama Dubrovnika s Engleskom i Španjolskom
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 183-200.
PDF datoteka: HZ_27_8_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Dva priloga povijesti NOB-e u Istri i Gorskom kotaru 1944
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 201-215.
PDF datoteka: HZ_27_9_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN ČIZMIĆ
Naslov: Osvrt na literaturu i građu za knjigu “Jugoslavenski iseljenički pokret i stvaranje Jugoslavenske države 1918.”
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 217-226.
PDF datoteka: HZ_27_10_CIZMIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN GOLUB
Naslov: Juraj Križanić i njegovi suvremenici : (A. Kircher — I. Caramuel Lobkowitz — N. Panajotis — [L. Holstenius] — V. Spada)
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 227-317.
PDF datoteka: HZ_27_11_GOLUB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Nova građa o akciji Rimske kurije u Bosni 1245
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 319-329.
PDF datoteka: HZ_27_12_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: ZDRAVKO DIZDAR
Naslov: Ljubljanski “Jugoslavenski kongres” 1870. u najnovijoj historiografiji
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 331-341.
PDF datoteka: HZ_27_13_DIZDAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Današnja historiografija o hrvatsko-slovenskoj seljačkoj buni 1573
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 343-355.
PDF datoteka: HZ_27_14_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Pripreme za sintezu “Povijesti Istre”
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 357-362.
PDF datoteka: HZ_27_15_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Institut za hrvatsku povijest 1974–1975
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 362-364.
PDF datoteka: HZ_27_16_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV KRALJAČIĆ, VLADO OŠTRIĆ I DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Međunarodni skup o 100-godišnjici bosansko-hercegovačkog ustanka 1875–1878
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 364-371.
PDF datoteka: HZ_27_17_KRALJACIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP ADAMČEK
Naslov: I. plenarno zasjedanje Komisije historičara SFRJ i SSSR
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 371-374.
PDF datoteka: HZ_27_18_ADAMCEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA RACKO
Naslov: Kongres poljskih povjesničara 1974
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 374-380.
PDF datoteka: HZ_27_19_RACKO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA RACKO
Naslov: Internacionalni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf 1970–1975
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 380-385.
PDF datoteka: HZ_27_20_RACKO.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: BOŽENA VRANJEŠ-ŠOLJAN
Naslov: Prilozi povijesti gradišćanskih Hrvata / Božena Vranješ
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 387-394.
PDF datoteka: HZ_27_21_VRANJES-SOLJAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Mira Kolar-Dimitrijević, Radni slojevi Zagreba od 1918. do 1931., Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 394-399.
PDF datoteka: HZ_27_22_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Ivan Čizmić, Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918, Zagreb 1974
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 399-401.
PDF datoteka: HZ_27_23_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Ljubiša Doklestić, Srpsko-makedonskite odnosi vo XIX-ot vek do 1897 godina, Biblioteka Anali, Skopje 1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 401-406.
PDF datoteka: HZ_27_24_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: I. Perić, Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva 1860–1918, Zagreb 1974
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 406-409.
PDF datoteka: HZ_27_25_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Hajrudin Čurić, Arhivska zbirka Vladimira Desnice, Građa ANU BiH, XVII, Sarajevo 1971
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 409-411.
PDF datoteka: HZ_27_26_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Zbornik o Ljudevitu Gaju
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 411-416.
PDF datoteka: HZ_27_27_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: WOLFGANG KESSLER
Naslov: Holm Sundhaussen, Der Einfluss der Herderschen Ideen auf die Nationsbildung bei den Völkern der Habsburger Monarchie, Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, 27, München 1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 416-427.
PDF datoteka: HZ_27_28_KESSLER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN GOLUB
Naslov: Peter Meienberger, Johann Rudolf Schmid zum Schwarzenhorn als kaiserlicher Resident in Konstantinopel in den Jahren 1629–1643 (Geist und Werk der Zeiten, 37), Zürich 1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 427-431.
PDF datoteka: HZ_27_29_GOLUB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Dva priloga povijesti mletačke Istre
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 432-437.
PDF datoteka: HZ_27_30_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Radovi III, sa simpozijuma “Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura”, izdanje Muzeja grada Zenice, 1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 437-445.
PDF datoteka: HZ_27_31_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: V. Rismondo, Registar splitskog notara Jakova de Penna (1411–1412), izdanje Historijskog arhiva u Splitu, sv. 8, Split 1974
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 445-448.
PDF datoteka: HZ_27_32_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Božidar Ferjančić, Tesalija u XIII i XIV veku, Vizantološki institut SANU, Beograd 1974
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 448-451.
PDF datoteka: HZ_27_33_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: O nekim problemima neomanihejskih hereza u prilozima Dragoljuba Dragojlovića
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 451-460.
PDF datoteka: HZ_27_34_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Josip Lučić, Povijest Dubrovnika od VII stoljeća do godine 1205, Zagreb 1973, str. 139 + 3 karte
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 460-462.
PDF datoteka: HZ_27_35_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR KORUNIĆ
Naslov: Veselin Kostić, Kulturne veze između jugoslovenskih zemalja i Engleske do 1700. godine, SANU, Beograd 1972
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 462-465.
PDF datoteka: HZ_27_36_KORUNIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: WOLFGANG KESSLER
Naslov: Neki noviji prilozi hrvatskoj povijesti iz SR Njemačke
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 465-469.
PDF datoteka: HZ_27_37_KESSLER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Ljubica Zotović, Mitraizam na tlu Jugoslavije, Posebna izdanja Arheološkog instituta, 11, Beograd 1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 470-473.
PDF datoteka: HZ_27_38_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: MARIJAN MATICKA
Naslov: Časopis za suvremenu povijest, 1–2/1969 — 3/1974
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 475-485.
PDF datoteka: HZ_27_39_MATICKA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Arhivski vjesnik, XVI, 1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 485-487.
PDF datoteka: HZ_27_40_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Vjesnik HA u Rijeci i Pazinu, I–XVIII, 1953–73
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 487-501.
PDF datoteka: HZ_27_41_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Radovi Arhiva JAZU, I i II, 1972. i 1973.
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 501-503.
PDF datoteka: HZ_27_42_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, VIII–XIX, 1956–1970/71
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 504-511.
PDF datoteka: HZ_27_43_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NENAD MOAČANIN
Naslov: Prilozi za orijentalnu filologiju, XVIII–XIX, 1968–69, XX–XXI, 1970–71
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 511-516.
PDF datoteka: HZ_27_44_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLGA PERIĆ
Naslov: Živa antika, VII–XXIII, Skopje 1957–1973
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 516-520.
PDF datoteka: HZ_27_45_PERIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 521-542.
PDF datoteka: HZ_27_45_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Iz Povijesnog društva Hrvatske
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 543-559.
PDF datoteka: HZ_27_46_ANONIM.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK; UREDNIŠTVO
Naslov: S. Ćirković, I. Božić, M. Ekmečić i V. Dedijer, Istorija Jugoslavije (The History of Yugoslavia), Belgrade 1972, 595 pages / prev. Nikolina Jovanović; [O knjizi Istorija Jugoslavije] / The Editorial Board
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 561-571.
PDF datoteka: HZ_27_47_UREDNISTVO-SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 27-28 (1974-1975), str. 573-573.
PDF datoteka: HZ_27_48_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB