Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XXV-XXVI, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Ivan Kampuš, Oleg Mandić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1972-1973, VIII, 656 stranica i 2 stranice sa slikama. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1974.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973).
PDF datoteka: HZ_25_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Četvrt stoljeća “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 1-4.
PDF datoteka: HZ_25_2_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Ivan Kukuljević — osnivač moderne hrvatske historiografije
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 5-29.
PDF datoteka: HZ_25_3_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKA PRIBIĆ
Naslov: Kulturno-prosvjetna djelatnost socijaldemokrata u Hrvatskoj u razdoblju od 1908–1914
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 31-73.
PDF datoteka: HZ_25_4_PRIBIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Naslov: Buna u bivšoj Banskoj krajini 1883
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 75-133.
PDF datoteka: HZ_25_5_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZLATKO VINCE
Naslov: O nekim jezično-kulturnim problemima u Dalmaciji 70-ih godina XIX stoljeća
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 135-161.
PDF datoteka: HZ_25_6_VINCE.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Odnos nacionalno-političkih shvaćanja Eugena Kvaternika i Mihovila Pavlinovića
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 163-187.
PDF datoteka: HZ_25_7_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV ŠESTAK
Naslov: Eugen Kvaternik i češka politika 60-ih godina XIX stoljeća / prev. Renata Rehor
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 189-201.
PDF datoteka: HZ_25_8_SESTAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VINKO IVANČEVIĆ
Naslov: O dubrovačkom diplomatu Franu Ranjini (1713–91)
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 203-228.
PDF datoteka: HZ_25_9_IVANCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Daniele Farlati (1690–1773) : u povodu 200. godišnjice smrti
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 229-241.
PDF datoteka: HZ_25_10_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP ADAMČEK
Naslov: Seljačka buna na posjedima Bele i Ivanca 1568–69
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 243-249.
PDF datoteka: HZ_25_11_ADAMCEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIJANA SCHEINDER
Naslov: Zrinski i Frankopani u likovnoj umjetnosti
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 251-271.
PDF datoteka: HZ_25_12_SCHNEIDER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: O starom hrvatskom nasljednom pravu descendenata
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 273-279.
PDF datoteka: HZ_25_13_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Prilozi povijesti ranog pravaštva
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 281-303.
PDF datoteka: HZ_25_14_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Iz rukopisne ostavštine Mihovila Pavlinovića
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 305-325.
PDF datoteka: HZ_25_15_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Vjekoslav Spinčić o Zrinsko-frankopanskoj uroti
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 327-341.
PDF datoteka: HZ_25_16_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN GOLUB
Naslov: Križanićev rodni kraj i rod Križanićâ u njegovim spisima i suvremenim zapisima
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 343-368.
PDF datoteka: HZ_25_17_GOLUB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Marginalia uz novootkriveni “Vranski zakonik” iz godine 1454
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 369-375.
PDF datoteka: HZ_25_18_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: IGOR KARAMAN
Naslov: Dva priloga razmatranju agrarnih odnosa na području sjeverne Hrvatske u kasnofeudalnom i kapitalističkom razdoblju (do 1918)
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 377-385.
PDF datoteka: HZ_25_19_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TEREZA GANZA-ARAS
Naslov: Frano Supilo u svjetlu najnovijih istraživanja
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 387-406.
PDF datoteka: HZ_25_20_GANZA-ARAS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Mijo Mirković i počeci Hrvatskog narodnog preporoda u Istri i na kvarnerskim otocima u XIX stoljeću
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 407-438.
PDF datoteka: HZ_25_21_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Još o jednom prilogu naseljivanju Istre u XVII stoljeću
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 439-460.
PDF datoteka: HZ_25_22_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MUHAMED HADŽIJAHIĆ
Naslov: Zemljišni posjedi “Crkve bosanske”: (nacrt za jednu studiju)
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 461-480.
PDF datoteka: HZ_25_23_HADZIJAHIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Na kraju razgovora o Qualiteru
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 481-490.
PDF datoteka: HZ_25_24_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OSTOJIĆ
Naslov: Odakle benediktinskom samostanu na Prevlaci u Boki kotorskoj naziv de Tombe
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 491-500.
PDF datoteka: HZ_25_25_OSTOJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: IVAN JELIĆ
Naslov: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 501-508.
PDF datoteka: HZ_25_26_JELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O proučavanju radničkog pokreta u hrvatskoj historiografiji poslije 1945
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 509-513.
PDF datoteka: HZ_25_27_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu 1972–1973
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 515-519.
PDF datoteka: HZ_25_28_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: S. Ćirković, I. Božić, M. Ekmečić i V. Dedijer, Istorija Jugoslavije, Beograd 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 521-530.
PDF datoteka: HZ_25_29_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 530-533.
PDF datoteka: HZ_25_30_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Dalmacija 1870, Zadar 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 533-545.
PDF datoteka: HZ_25_31_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O nekim radovima Petra Strčića iz novije povijesti Istre i Hrvatskog primorja
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 546-548.
PDF datoteka: HZ_25_32_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Sozialstruktur und Organisation europäischer Nationalbewegungen, uz sudjelovanje Petera Buriana, izd. Theodor Schieder, Abhandlungen der Forschungsabteilung des Historischen Seminars der Universität Köln, Bd. 3, München — Wien 1971
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 548-551.
PDF datoteka: HZ_25_33_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Gligor Stanojević, Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI-XVIII vijeka, Istorijski institut u Beogradu, knj. 14, Beograd 1970
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 552-556.
PDF datoteka: HZ_25_34_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Karlo Jurišić, Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine, Zagreb 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 557-560.
PDF datoteka: HZ_25_35_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O nekim prilozima Miroslava Bertoše povijesti Istre u XVI–XX stoljeću
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 560-562.
PDF datoteka: HZ_25_36_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: G. Novak, Commissiones et relationes Venetae, VI, MSHSM, 49, Zagreb 1970
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 562-565.
PDF datoteka: HZ_25_37_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: M. M. Frejdenberg, Derevnja i gorodskaja žiznj v Dalmacii XIII–XV vv., Kalinin 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 565-567.
PDF datoteka: HZ_25_38_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Nova istraživanja o hrvatskoj povijesnoj metrologiji
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 567-570.
PDF datoteka: HZ_25_39_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV KURELAC
Naslov: H. Morović, Sa stranica starih knjiga, Split 1968
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 570-573.
PDF datoteka: HZ_25_40_KURELAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUŠANKA DINIĆ-KNEŽEVIĆ
Naslov: V. P. Gračev, Serbskaja gosudarstvennost’ v X–XIV vv., Moskva 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 574-576.
PDF datoteka: HZ_25_41_DINIC-KNEZEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MAREN MIHAJLOVIČ FREINDENBERG
Naslov: A. P. Každan, Vizantijskaja kul’tura (X–XII vv.), Moskva 1968. / prev. R. Venturin
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 576-580.
PDF datoteka: HZ_25_42_FREINDENBERG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Arhivski vjesnik, IV–V/1961–62. - XV/1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 580-587.
PDF datoteka: HZ_25_43_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Časopis za suvremenu povijest, IV, 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 588-592.
PDF datoteka: HZ_25_44_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Radovi Instituta JAZU u Zadru, XIX, 1972
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 593-594.
PDF datoteka: HZ_25_45_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRKO MITROVIĆ
Naslov: Zbornik za istoriju Matice srpske, I–VI, 1970–72
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 595-603.
PDF datoteka: HZ_25_46_MITROVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KRUNOSLAV TKALAC
Naslov: Povijesni prilozi u “Godišnjaku” MH, Vinkovci, od 1963–70
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 604-607.
PDF datoteka: HZ_25_47_TKALAC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 609-634.
PDF datoteka: HZ_25_48_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Izvještaj Upravnog odbora o radu PDH-e podnesen Glavnoj skupštini 1. VI 1973.
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 635-650.
PDF datoteka: HZ_25_49_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRKO VALENTIĆ
Naslov: [Lazar Ćelap]
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 651-652.
PDF datoteka: HZ_25_50_VALENTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: [Tomo Matić]
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 652-654.
PDF datoteka: HZ_25_51_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Errata corrige : (u HZ XXIII–XXIV, 1970–71)!
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 655-655.
PDF datoteka: HZ_25_52_ISPRAVCI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 25-26 (1972-1973), str. 656-656.
PDF datoteka: HZ_25_53_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB